การใช้ Zoom meeting เพื่อการสอน

การใช้ Zoom meeting เพื่อการสอน

ผ่านไปแล้ว
December 4th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ตัวช่วยสำคัญในการจัดการสอนออนไลน์ Zoom โปรแกรมการประชุมออนไลน์ ที่ออกแบบมาใช้ในการจัดประชุมทางไกล การเปิดคอรส์สอนออนไลน์ และ นิยมนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน Zoom สามารถส่งสัญญาณภาพและเสียง ของทั้งของผู้สอนและผู้เรียน ทำให้สามารถสนทนาโต้ตอบกันได้นำเสนอเอกสารต่างๆ เช่น powerpoint word pdf นำเสนอหน้าจอของผู้สอน อีกทั้งยังสามารถบันทึกวิดีโอการสอนไปพร้อมกันได้ นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานบนระบบ iOS และ Android เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

เยาวรัตน์
เยาวรัตน์
Written by: 04.12.2021

ได้รับความรู้เพิ่มเติมดีมากๆ

นางสาวสุดาวรรณ
นางสาวสุดาวรรณ
Written by: 04.12.2021

สีแพ
สีแพ
Written by: 04.12.2021

นางสาวอรวรรณ
นางสาวอรวรรณ
Written by: 04.12.2021

เทคนิคการใช้ ZOOM ในการสอนออนไลน์

เปี่ยมสุข
เปี่ยมสุข
Written by: 04.12.2021

Kitikar
Kitikar
Written by: 04.12.2021

ได้รู้ขั้นตอนกระบวนการใช้ซูนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

อรุณี
อรุณี
Written by: 04.12.2021

มีความดข้าใจการใช้งานโปรแกรมzoom

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 04.12.2021

วนิดา
วนิดา
Written by: 04.12.2021

รุ้งทิพย์
รุ้งทิพย์
Written by: 04.12.2021

ชอบกิจกรรมนี้มากนะคะ สามารถเป็นพื้นฐานในการสอนออนไลน์ในช่วงสถานโควิดแบบนี้ เราก็ยังสามารถติดต่อ เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียนของเราได้ สถานการณ์ไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ของเด็กๆ ทำให้ได้รับความรู้ในการติดตั้งระบบการสอนของครู การเข้าใจในเนื้อหาที่จะถ่ายทอดแก่นักเรียนอันเป็นที่รักทุกคน ทำให้ได้พัฒนาการใช้โปรแกรมการสอน การปรับปรุงวิธีการสอน โปรแกรมสอนออนไลน์ทันสมัยอย่างzoomได้อย่างเข้าใจ ขอบคุณวิทยากรที่ให้ความรู้ โค้ชที่ดูแลห้องอบรม ขอบคุณการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของคุณครูได้ต่อยอดพัฒนาวิชาชีพของตนเอง ขอบคุณครูคลับ ขอบคุณstarfishlabz คอส์ทการอบรมที่ดีๆ มีสาระมากมาย ให้ได้ติดตามอย่างยอดเยี่ยมดีมากคะ🥰

อรทัย
อรทัย
Written by: 04.12.2021

อีกทางเลือกหนึ่งในการสอนออนไลน์

วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
Written by: 04.12.2021

ได้รับความรู้ในเรื่องของการใช้ zoom มากๆเลยค่ะ

ฐิตินันท์
ฐิตินันท์
Written by: 04.12.2021

ได้เรียนรู้เพิ่มจากการสร้างห้องเรียนค่ะ

จันทร์มณีรัตน์
จันทร์มณีรัตน์
Written by: 04.12.2021

นางนที
นางนที
Written by: 04.12.2021

การใช้zoomสอนโต้ตอบให้เด็กมีส่วนร่วมกระตุ้นเด็กได้

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 04.12.2021

ได้ทราบหลักการใช้zoomเพิ่มเติม

จารี
จารี
Written by: 04.12.2021

นำไปใช้ในการสร้างห้องเรียน

นางสาวฉวีวรรณ
นางสาวฉวีวรรณ
Written by: 04.12.2021

ได้รู้วิธีการใช้​ zoom เพิ่มขึ้น

นันทา
นันทา
Written by: 04.12.2021

ได้ความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม ทำให้เข้าใจปัญหาการใช้งานและสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นนทพร
นนทพร
Written by: 04.12.2021

ได้รับความรู้เรื่องเพิ่มมากขึ้น เข้าใจมากขึ้น