การใช้ Zoom meeting เพื่อการสอน

การใช้ Zoom meeting เพื่อการสอน

ผ่านไปแล้ว
December 4th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ตัวช่วยสำคัญในการจัดการสอนออนไลน์ Zoom โปรแกรมการประชุมออนไลน์ ที่ออกแบบมาใช้ในการจัดประชุมทางไกล การเปิดคอรส์สอนออนไลน์ และ นิยมนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน Zoom สามารถส่งสัญญาณภาพและเสียง ของทั้งของผู้สอนและผู้เรียน ทำให้สามารถสนทนาโต้ตอบกันได้นำเสนอเอกสารต่างๆ เช่น powerpoint word pdf นำเสนอหน้าจอของผู้สอน อีกทั้งยังสามารถบันทึกวิดีโอการสอนไปพร้อมกันได้ นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานบนระบบ iOS และ Android เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นฤมล
นฤมล
Written by: 04.12.2021

การใช้โปรแกรม Zoom

ปี
ปี
Written by: 04.12.2021

ได้รับความรูู้้นำไปปรับใช้ในการสอนออนไลน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิศ
Written by: 04.12.2021

ได้ความรู้เพิ่มเติมดีมากค่ะ บรรยากาศเป็นกันเอง

นางสาว​สุกัญญา
นางสาว​สุกัญญา
Written by: 04.12.2021

นำไปใช้ได้จริงในการสอน

อรพิน
อรพิน
Written by: 04.12.2021

พัมนาตนเองได้ดีขึ้น

มยุรา
มยุรา
Written by: 04.12.2021

ได้เรียนรู้วิธีการใช้Zoomในการเรียนการสอนออนไลน์มากขึ้นเพราะสอนเด็กเล็กไม่ได้สอนออนไลน์ อยากสอนออนไลน์บ้างค่ะ

P
P
Written by: 04.12.2021

หนึ่ง
หนึ่ง
Written by: 04.12.2021

ได้เข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ZOOM ครับ

Santiphap
Santiphap
Written by: 04.12.2021

Tippawan
Tippawan
Written by: 04.12.2021

ภาวิณี
ภาวิณี
Written by: 04.12.2021

ได้ความรู้เกี่ยวกับการทำzoom

จ๊ะโอ๋
จ๊ะโอ๋
Written by: 04.12.2021

ครูเย๊าะ
ครูเย๊าะ
Written by: 04.12.2021

ได้ความรู้เกี่ยวกับ Active learning

Tassanee
Tassanee
Written by: 04.12.2021

ได้รับความรู้ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการใช้zoom

นางสาวเปมิกา
นางสาวเปมิกา
Written by: 04.12.2021

การสอนโดยใช้zoom

อภัสรา
อภัสรา
Written by: 04.12.2021

นางสาวเมตตา
นางสาวเมตตา
Written by: 04.12.2021

วิทยากรบรรยายให้ความรู้ได้ดีมาก

ศศิธร
ศศิธร
Written by: 04.12.2021

ดีมาก

มะซาอูเด็น
มะซาอูเด็น
Written by: 04.12.2021

พระเสกสรรค์
พระเสกสรรค์
Written by: 04.12.2021