การใช้ Zoom meeting เพื่อการสอน

การใช้ Zoom meeting เพื่อการสอน

ผ่านไปแล้ว
December 4th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ตัวช่วยสำคัญในการจัดการสอนออนไลน์ Zoom โปรแกรมการประชุมออนไลน์ ที่ออกแบบมาใช้ในการจัดประชุมทางไกล การเปิดคอรส์สอนออนไลน์ และ นิยมนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน Zoom สามารถส่งสัญญาณภาพและเสียง ของทั้งของผู้สอนและผู้เรียน ทำให้สามารถสนทนาโต้ตอบกันได้นำเสนอเอกสารต่างๆ เช่น powerpoint word pdf นำเสนอหน้าจอของผู้สอน อีกทั้งยังสามารถบันทึกวิดีโอการสอนไปพร้อมกันได้ นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานบนระบบ iOS และ Android เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

อาทิตยา
อาทิตยา
Written by: 04.12.2021

Jessadakorn
Jessadakorn
Written by: 04.12.2021

นายปฏิภาณ
นายปฏิภาณ
Written by: 04.12.2021

ได้ความรู้เพื่อจะนำไปทดสอบใช้งานต่อไปครับ

ณัฐณิชา
ณัฐณิชา
Written by: 04.12.2021

ณนัสสนัณ
ณนัสสนัณ
Written by: 04.12.2021

นิโลบล
นิโลบล
Written by: 04.12.2021

ได้ความรู้เพิ่มเติม

ศิริพรรณ
ศิริพรรณ
Written by: 04.12.2021

หลายอย่างคะ

ณัฐกานต์
ณัฐกานต์
Written by: 04.12.2021

ประวิตร
ประวิตร
Written by: 04.12.2021

ได้ความรู้เรื่องซูม

นางณิสรา
นางณิสรา
Written by: 04.12.2021

ทิพย์วัลย์
ทิพย์วัลย์
Written by: 04.12.2021

ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ

พรพชร
พรพชร
Written by: 04.12.2021

นางสาวจันทร์จิรา
นางสาวจันทร์จิรา
Written by: 04.12.2021

พิศมัย
พิศมัย
Written by: 04.12.2021

ได้ประสบการณ์ที่ดีมากในการเรียนรู้ขอบคุณผู้จัดทำในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการสอนออนไลน์เด็ก