เครื่องมือเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในห้องเรียน

เครื่องมือเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในห้องเรียน

ผ่านไปแล้ว
November 13th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish_academy
แนะนำผู้ช่วยสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมในห้องเรียน เพิ่มการตอบสนอง ช่วยให้นักเรียนสนุกกับการเรียนโดยเป็น โดยผ่านการตอบคำถาม การอภิปราย หรือการสำรวจความคิดเห็น และแข่งขันแบบเกม และยังสามารถใช้ประเมินผลได้ ด้วย Kahoot เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

PiMz
PiMz
Written by: 13.11.2021

นุชรี
นุชรี
Written by: 13.11.2021

เยี่ยมมากค่ะ ขอบคุณวิทยากรและทีมงานทุกท่านมากๆค่ะ รวมทั้งคุณครูที่มาแชร์ประสบการณ์ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากๆ ค่ะ เพราะเด็กๆทุกคนควรได้รับการดูแลจากเราค่ะ💕

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 13.11.2021

ได้ความรู้และสนุกด้วยค่ะ

พระอนิวัฒน์
พระอนิวัฒน์
Written by: 13.11.2021

ดีมาก

สุภาพร
สุภาพร
Written by: 13.11.2021

Puangploy
Puangploy
Written by: 13.11.2021

ขอบคุณค่ะ

สาวบน
สาวบน
Written by: 13.11.2021

การใช้ Kahoot

ปาวีณา
ปาวีณา
Written by: 13.11.2021

นางสาวเบญญาดา
นางสาวเบญญาดา
Written by: 13.11.2021

ดีค่ะ ได้ความรู้อย่างเต็มที่

นางสาวอัญชัน
นางสาวอัญชัน
Written by: 13.11.2021

การใช้kahoot

นางสาวลัดดา
นางสาวลัดดา
Written by: 13.11.2021

นางสาวกาญจนา
นางสาวกาญจนา
Written by: 13.11.2021

ได้รับความรู้มากค่ะ

weerapan
weerapan
Written by: 13.11.2021

กัลยาณี
กัลยาณี
Written by: 13.11.2021

การทำให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และสร้างความน่าสนใจในการเรียนมากขึ้น

นางจิราภรณ์
นางจิราภรณ์
Written by: 13.11.2021

นำไปใช้ในการนำเข้าสู่บทเรียนและทดสอบก่อนและหลังเรียน ขอบคุณวิทยากรมากค่ะ

จุฑามาศ
จุฑามาศ
Written by: 13.11.2021

Thawanrat
Thawanrat
Written by: 13.11.2021

ได้ความการสื่อการเรียนรู้แบบผ่านเกม

ปรัชญา
ปรัชญา
Written by: 13.11.2021

ได้รับความรู้มากครับ

รัตติยา
รัตติยา
Written by: 13.11.2021

Ancharee
Ancharee
Written by: 13.11.2021

เทคนิคเพื่อนำไปสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน