เครื่องมือเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในห้องเรียน

เครื่องมือเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในห้องเรียน

ผ่านไปแล้ว
November 13th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish_academy
แนะนำผู้ช่วยสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมในห้องเรียน เพิ่มการตอบสนอง ช่วยให้นักเรียนสนุกกับการเรียนโดยเป็น โดยผ่านการตอบคำถาม การอภิปราย หรือการสำรวจความคิดเห็น และแข่งขันแบบเกม และยังสามารถใช้ประเมินผลได้ ด้วย Kahoot เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

rung
rung
Written by: 13.11.2021

นางสาวโชติกา
นางสาวโชติกา
Written by: 13.11.2021

สนุกมากเลย

ฑิมพิกา
ฑิมพิกา
Written by: 13.11.2021

ได้รับเทคนิคควสมรู้ในการสร้างเครื่องมือ​kahoot.

เก๋
เก๋
Written by: 13.11.2021

กนกวรรณ
กนกวรรณ
Written by: 13.11.2021

ได้รับความรู้และร่วมทำกิจกรรมที่น่าสนใจมากค่ะ

Ponchai
Ponchai
Written by: 13.11.2021

การใช้งาน kahoot

นางปรานอม
นางปรานอม
Written by: 13.11.2021

ได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ ผู้เข้าอบรม

นางสาวอรวรรณ
นางสาวอรวรรณ
Written by: 13.11.2021

รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์
รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์
Written by: 13.11.2021

เยาวมาลย์
เยาวมาลย์
Written by: 13.11.2021

ได้ความรู้เพิ่มเติม ตอกย้ำชัดเจนมากขึ้น

วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
Written by: 13.11.2021

สนุกมากๆค่ะ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วย

วาสนา
วาสนา
Written by: 13.11.2021

การใช้ kahootในการตอบสนองต่อการเรียนการสอน

สีแพ
สีแพ
Written by: 13.11.2021

เทคนิคและวิธีการนำเสนอที่หลากหลาย

สุวลี
สุวลี
Written by: 13.11.2021

ดีค่ะ

นางสาวรัตติยา
นางสาวรัตติยา
Written by: 13.11.2021

ไดเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบที่หลากหลายในการสอนนักเรียน

สีฟ้า
สีฟ้า
Written by: 13.11.2021

Lalita Attaprachong
Lalita Attaprachong
Written by: 13.11.2021

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 13.11.2021

การใช้ Kahootมาช่วยในการเรียนการสอน

นายอนุพงษ์
นายอนุพงษ์
Written by: 13.11.2021

ดีมาก

นางสาวอัณศา
นางสาวอัณศา
Written by: 13.11.2021