เครื่องมือเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในห้องเรียน

เครื่องมือเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในห้องเรียน

ผ่านไปแล้ว
November 13th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish_academy
แนะนำผู้ช่วยสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมในห้องเรียน เพิ่มการตอบสนอง ช่วยให้นักเรียนสนุกกับการเรียนโดยเป็น โดยผ่านการตอบคำถาม การอภิปราย หรือการสำรวจความคิดเห็น และแข่งขันแบบเกม และยังสามารถใช้ประเมินผลได้ ด้วย Kahoot เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

วิอาม
วิอาม
Written by: 13.11.2021

วิมลนันท์
วิมลนันท์
Written by: 13.11.2021

ได้เรียนรู้การใช้ Kahoot

นฤมล
นฤมล
Written by: 13.11.2021

ได้เครื่องมือ​ที่น่าสนใจไปใช้กระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน

P3nly
P3nly
Written by: 13.11.2021

🍀ดีมากค่ะ🍀 ทั้งคณะผู้จัดกิจกรรมและแนวคิดจากสมาชิกเพื่อนครูทุกท่าน❤

นางวรลักษณ์
นางวรลักษณ์
Written by: 13.11.2021

การใช้ kahoot และประสบการณ์ใช้จากเพื่อนครู

นายวัลลภ
นายวัลลภ
Written by: 13.11.2021

kahoot เพื่อการศึกษา

วิมล
วิมล
Written by: 13.11.2021

ได้ความรู้ในการสร้างเกมเพื่อนกระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียน

นางสาวพรวิภา
นางสาวพรวิภา
Written by: 13.11.2021

เพิ่มประสบการณ์การใช้ Kahoot ค่ะ

จิราพัชร
จิราพัชร
Written by: 13.11.2021

ได้รู้ข้อดีข้อเสียของ kahoot

จิราพรรณ
จิราพรรณ
Written by: 13.11.2021

การใช้ kahoot

นางสาวกฤตยา
นางสาวกฤตยา
Written by: 13.11.2021

สนุก น่าสนใจ นำไปพัฒนางานได้ดี

ฑิฆัมพร
ฑิฆัมพร
Written by: 13.11.2021

นางสาวอัสน่า
นางสาวอัสน่า
Written by: 13.11.2021

นายสิทธิชัย
นายสิทธิชัย
Written by: 13.11.2021

นางสาวบุญน้อม
นางสาวบุญน้อม
Written by: 13.11.2021

นางสาวประวรรณี
นางสาวประวรรณี
Written by: 13.11.2021

ครูป๋องแป้ง
ครูป๋องแป้ง
Written by: 13.11.2021

ได้แนวทางความรู้มาพัฒนาตัวเองไปอีกหนึ่งขั้นค่ะ

Varakorn​
Varakorn​
Written by: 13.11.2021

ดีค่ะ​ ระยะเวาโอเค​ตอบคำถามได้หลากหลาย

นายทัศพร
นายทัศพร
Written by: 13.11.2021

นำไปใช้จัดการเรียน

นางสาวศศิธร
นางสาวศศิธร
Written by: 13.11.2021

ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆสามารถนำมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้จริง