เครื่องมือเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในห้องเรียน

เครื่องมือเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในห้องเรียน

ผ่านไปแล้ว
November 13th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish_academy
แนะนำผู้ช่วยสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมในห้องเรียน เพิ่มการตอบสนอง ช่วยให้นักเรียนสนุกกับการเรียนโดยเป็น โดยผ่านการตอบคำถาม การอภิปราย หรือการสำรวจความคิดเห็น และแข่งขันแบบเกม และยังสามารถใช้ประเมินผลได้ ด้วย Kahoot เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

b.b
b.b
Written by: 13.11.2021

จัดกิจกรรมได้มากครับ

วรินธรณ์
วรินธรณ์
Written by: 13.11.2021

ได้ประสบการณ์ แนวคิดใน การสอน

เฉลิม
เฉลิม
Written by: 13.11.2021

ดีมาก

รุ่งอรุณ
รุ่งอรุณ
Written by: 13.11.2021

นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน

นางสาวสุชาดา
นางสาวสุชาดา
Written by: 13.11.2021

1. ได้ทบทวนการใช้ kahoot 2 ได้รับข้อสังเกตจากการใช้โปรแกรม 3. ชอบที่ได้รับฟังการแชร์ประสยการณ์กันค่ะ

นางสาวอิงอร
นางสาวอิงอร
Written by: 13.11.2021

เกมวิชาภาษาอังกฤษฟัง พูดอ่านเขียนและวิจัย การประเมินวัดผล

Palinee
Palinee
Written by: 13.11.2021

KAHOOT มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนตัวอักษรในการสร้างคำถาม ซึ่งสำหรับคณิตศาสตร์ ยังไม่เหมาะสำหรับโจทย์ปัญหา

นางสาวชลธิชา
นางสาวชลธิชา
Written by: 13.11.2021

มีโปรแกรมใหม่ๆ

Dujdao
Dujdao
Written by: 13.11.2021

นำไปใช้ ช่วงนำเข้าสู่บทเรียนและขั้นสรุป

Suneerat
Suneerat
Written by: 13.11.2021

สุภาพันธ์
สุภาพันธ์
Written by: 13.11.2021

นางปรียาภรณ์
นางปรียาภรณ์
Written by: 13.11.2021

ได้ทราบถึงเครื่องมือที่จะนำไปใช้ในห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น และได้รับฟังประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมอบรมท่านอื่นๆในการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อประกอบ

Georgia
Georgia
Written by: 13.11.2021

ณัฐริกา
ณัฐริกา
Written by: 13.11.2021

นพดล
นพดล
Written by: 13.11.2021

เทคนิคการสอน ในการทำแบบทดสอบนักเรียนให้เกิดความพอใจและลดการแข่งขัน พร้อมวิธีการสอนที่น่าสนใจจากการทำแบบทดสอบ ผ่านระบบ

ครูอั๋น
ครูอั๋น
Written by: 13.11.2021

การนำไปใช้ได้

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 13.11.2021

แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองกับวิทยากรและครูทุก ๆ ท่าน

อังคณา
อังคณา
Written by: 13.11.2021

เป็นการเข้าร่วมอบรมเป็นครั้งแรก แต่ได้รับประโยชน์ในการอบรมในครั้งนี้มากทีเดียวค่ะ แต่สำหรับดิฉัน ซึ่งจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย อาจจะยังนำความรู้ในครั้งนี้ไปใช้กับเด็กยังอาจจะไม่เต็มที่ แต่ก็คิดจะเอาไปปรับใช้ในรูปแบบองค์รวมอยู่ค่ะ

นางสาวหรรษา
นางสาวหรรษา
Written by: 13.11.2021

กิตติธัช
กิตติธัช
Written by: 13.11.2021