เครื่องมือเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในห้องเรียน

เครื่องมือเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในห้องเรียน

ผ่านไปแล้ว
November 13th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish_academy
แนะนำผู้ช่วยสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมในห้องเรียน เพิ่มการตอบสนอง ช่วยให้นักเรียนสนุกกับการเรียนโดยเป็น โดยผ่านการตอบคำถาม การอภิปราย หรือการสำรวจความคิดเห็น และแข่งขันแบบเกม และยังสามารถใช้ประเมินผลได้ ด้วย Kahoot เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

บี
บี
Written by: 13.11.2021

Kooliew
Kooliew
Written by: 13.11.2021

ได้ฝึกเล่น ฝึกสร้าง kahoot และชอบตอนครูสุแชร์มากค่ะ เพราะบางครั้งเราก็ลืมนึกถึงเด็กหลังห้องเหมือนกัน

Patcharin
Patcharin
Written by: 13.11.2021

อมรรัตน์
อมรรัตน์
Written by: 13.11.2021

เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ ได้เรียนรู้และฝึกทำตามวิทยากร

สุณิษา
สุณิษา
Written by: 13.11.2021

นางสาวพิมพ์ชนก
นางสาวพิมพ์ชนก
Written by: 13.11.2021

ได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และวิธีการใช้เครื่องมือเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ศิวรรจน์
ศิวรรจน์
Written by: 13.11.2021

จารุกัญญา
จารุกัญญา
Written by: 13.11.2021

Nattaporn
Nattaporn
Written by: 13.11.2021

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ Kahoot เพิ่มมากขึ้น

์N&T
์N&T
Written by: 13.11.2021

นางสาวชุติมา
นางสาวชุติมา
Written by: 13.11.2021

Pratumpet
Pratumpet
Written by: 13.11.2021