เครื่องมือเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในห้องเรียน

เครื่องมือเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในห้องเรียน

ผ่านไปแล้ว
November 13th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish_academy
แนะนำผู้ช่วยสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมในห้องเรียน เพิ่มการตอบสนอง ช่วยให้นักเรียนสนุกกับการเรียนโดยเป็น โดยผ่านการตอบคำถาม การอภิปราย หรือการสำรวจความคิดเห็น และแข่งขันแบบเกม และยังสามารถใช้ประเมินผลได้ ด้วย Kahoot เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

looknam Mickeys
looknam Mickeys
Written by: 11.11.2021

อิสราภรณ์
อิสราภรณ์
Written by: 13.11.2021

ได้ความรู้และเล่นเกมสนุกๆ

นางสาวรัติวดี
นางสาวรัติวดี
Written by: 13.11.2021

นำความรู้ไปปรับใช้กับกสนเรียนการสอน

นางสาวอัจฉราพรรณ
นางสาวอัจฉราพรรณ
Written by: 13.11.2021

ได้รูปแบบเกมใหม่ที่สามารถนำไปใช้ในการสอนออนไลน์ได้อย่างน่าสนุกสนาน

สุกัญญา
สุกัญญา
Written by: 13.11.2021

ได้ทราบถึงเวปที่ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ภายในห้องเรียน มากขึ้น และสามารถนำมาพัฒนาการเรียนจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

ครูจิ๋ม
ครูจิ๋ม
Written by: 13.11.2021

ดีมากค่ะ

Chacriya
Chacriya
Written by: 13.11.2021

กฤษฎา
กฤษฎา
Written by: 13.11.2021

ได้รับความรู้ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนในห้องเรียน

สุธนา
สุธนา
Written by: 13.11.2021

นางสาวชนิตร์นันท์
นางสาวชนิตร์นันท์
Written by: 13.11.2021

การสร้างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สนุกและตื่นเต้น

อาซีย๊ะ
อาซีย๊ะ
Written by: 13.11.2021

นิชชิมา
นิชชิมา
Written by: 13.11.2021

ได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างเกมให้กับนักเรียนได้เล่นได้ทดสอบ

Anchalee
Anchalee
Written by: 13.11.2021

กาญจนา
กาญจนา
Written by: 13.11.2021

ได้รับความรูเและแนวทางที่จะปรับใช้ในการเรียนการสอนในช่วงโควิด19

ณพัสสอร
ณพัสสอร
Written by: 13.11.2021

ชนกนาถ
ชนกนาถ
Written by: 13.11.2021

ได้ความรู้ใหม่

พรศักดิ์
พรศักดิ์
Written by: 13.11.2021

นางสลินดา
นางสลินดา
Written by: 13.11.2021

อศัลยา
อศัลยา
Written by: 13.11.2021

รัมณียา
รัมณียา
Written by: 13.11.2021