ครูสอน KIDS (คิด) ตอนที่ 2

ครูสอน KIDS (คิด) ตอนที่ 2

ผ่านไปแล้ว
October 30th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
อยากให้เด็กเรียนรู้ได้ หาคำตอบได้ด้วยตนเอง คิดเองได้ ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ร่วมฝึกคิด เพื่อสอนให้เด็กคิดแบบสนุกๆ และได้สาระ ใน "ครูสอนคิด"
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นายศุภโชค
นายศุภโชค
Written by: 30.10.2021

ได้ทบทวนและเพิ่มเติมความรู้ครับ

สุภา
สุภา
Written by: 30.10.2021

ดีมากค่ะ

สุไรเร๊าะ
สุไรเร๊าะ
Written by: 30.10.2021

สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดการสอนการใช้กระบานการคิดกับนักเรียนแบบใหม่ การใช้คำถาม การแยกประเภทการคิดที่หลากหลาย

วรุณี
วรุณี
Written by: 30.10.2021

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล

aunya
aunya
Written by: 30.10.2021

ได้เรียนรู้การตั้งคำถาม ตัวอย่างคำถาม ระดับการวัดความรู้ของแต่ละคำถาม

ชาญวิทย์
ชาญวิทย์
Written by: 30.10.2021

ได้เรียนรู้ทักษะการตั้งคำถาม และการวิเคราะห์ข้อคำถาม

นายธีรวิทย์
นายธีรวิทย์
Written by: 30.10.2021

การคิดอะไรหลายๆอย่าง

แหม่ม
แหม่ม
Written by: 30.10.2021

การคิด การใช้คำถาม

ภาวิณี
ภาวิณี
Written by: 30.10.2021

ได้ความรู้ในการตั้งคำถามต่างๆโดยแยกเป็นด้านๆ ความคิด ความรู้ ความเข้าใจ วิเคราะห์ สร้างสรรค์

ประวัลย์รัตน์
ประวัลย์รัตน์
Written by: 30.10.2021

การใช้คำถามที่เหมาะสม ในสถานการณ์ที่ต้องการ

อังศุมาลิน
อังศุมาลิน
Written by: 30.10.2021

เสา
เสา
Written by: 30.10.2021

Rattanathorn
Rattanathorn
Written by: 30.10.2021

ได้ความรู้อย่างมากค่ะ

นางปุญชรัสมิ์
นางปุญชรัสมิ์
Written by: 30.10.2021

-

ทัศนันท์
ทัศนันท์
Written by: 30.10.2021

เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะ​ สามารถ​นำไประยุกต์​ใช้ได้ในห้องเรียน

จุรีรัตน์
จุรีรัตน์
Written by: 30.10.2021

การใช้คำถามเพื่อพัฒนาความคิดอย่างหลาหลายให้เกิดกับผู้เรียน

ปี
ปี
Written by: 30.10.2021

ความรู้ทางความคิด อย่างหลากหลาย

วรรณพร
วรรณพร
Written by: 30.10.2021

สีแพ
สีแพ
Written by: 30.10.2021

วรรณภา
วรรณภา
Written by: 30.10.2021

ได้ฝึกไอเดียในการไปเสริมสร้างฝึกทักษะให้กับเด็กนักเรียน