ครูสอน KIDS (คิด) ตอนที่ 2

ครูสอน KIDS (คิด) ตอนที่ 2

ผ่านไปแล้ว
October 30th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
อยากให้เด็กเรียนรู้ได้ หาคำตอบได้ด้วยตนเอง คิดเองได้ ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ร่วมฝึกคิด เพื่อสอนให้เด็กคิดแบบสนุกๆ และได้สาระ ใน "ครูสอนคิด"
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ฑิฆัมพร
ฑิฆัมพร
Written by: 30.10.2021

ดีมากเลยค่ะ

Surachaet
Surachaet
Written by: 30.10.2021

Chulalak
Chulalak
Written by: 30.10.2021

ได้ความรู้ที่เอาไปใช้พัฒนาตนเองในฝึกคิดและยังเอาไปกระตุ้นนักเรียนให้คิดเป็นด้วย เป้นการอบรมที่ดีทำให้ครูพัฒนาตนเองที่ดีมากค่ะ

PD
PD
Written by: 30.10.2021

การตั้งคำถามในระดับต่าง ๆ

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 30.10.2021

ได้รับวิธีการในการตั้งคำถาม การจำแนกปรเภทของคำถามว่าเป็นพัฒนาความจำหรือพัฒนาความคิด

อิสราภรณ์
อิสราภรณ์
Written by: 30.10.2021

ได้ความรู้เพิ่มเติม

Pranee
Pranee
Written by: 30.10.2021

ได้รับความรู้และนำประสบการณ์การพัฒนาทักษะการคิดไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนให้มากที่สุด

นางสาวฉัตรแก้ว
นางสาวฉัตรแก้ว
Written by: 30.10.2021

ทำให้เราได้ค้นพบความคิดในความคิด ที่เราต้องคิดค้นตั้งโจทย์ในการตั้งคำถามโดยมีเป้าหมายเพื่ออะไร เช่นเพื่อให้เด็กพัฒนาความคิด ความจำ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ต่างๆ ฯลฯ เราสามารถนำไปใช้เป็นคำถามวัดการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน

นางสาวกฤตยา
นางสาวกฤตยา
Written by: 30.10.2021

ได้รับความรู้เพื่อไปใช้ได้

Jidlada
Jidlada
Written by: 30.10.2021

การตั้งคำถามประเภทต่างๆ

Soil
Soil
Written by: 30.10.2021

นางสาวชุลีพร
นางสาวชุลีพร
Written by: 30.10.2021

ชอบมากๆค่ะสนุกมากค่ะรู้สึกอบรมเพลินมาก วิทยากร โค้ช เก่งมากๆค่ะ สิ่งที่ได้รับคือการที่จะให้เด็กคิดได้หรือไม่คือการสอนแบบการตั้งคำถามในรูปแบบการคิด เด็กๆก็จะเริ่มคิดค่ะ

นางเพ็ญนภา
นางเพ็ญนภา
Written by: 30.10.2021

ครูที่ว่าแน่...ย่อมแพ้...ครูของครู(วิทยากร)ที่ถ่ายทอดทฤษฎีการตั้งคำถามยากๆให้ได้รู้วัตถุประสงค์ในการตั้งคำถามถามผู้เรียน ขอขอบคุณทีมวิทยากรและผู้จัดกิจกรรมทุกท่านอย่างมากนะคะ

ธนวรรณ
ธนวรรณ
Written by: 30.10.2021

ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้

นายสิทธิชัย
นายสิทธิชัย
Written by: 30.10.2021

เกศสินี
เกศสินี
Written by: 30.10.2021

การตั้งคำถามเพื่อพัฒนาในด้านต่าง ๆ

นางสาวนารีภัทร
นางสาวนารีภัทร
Written by: 30.10.2021

การใช้คำถาม เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด คิดในแบบของเขา ในวัยของเขา ซึ่งความคิดไม่มีผิดมีถูก ขึ้นอยู่กับบริบทและสถานการณ์

มัฆวาน
มัฆวาน
Written by: 30.10.2021

นางสาวณัฐฐา
นางสาวณัฐฐา
Written by: 30.10.2021

Malinee
Malinee
Written by: 30.10.2021

การใช้คำถามแต่ละประเภท