ครูสอน KIDS (คิด) ตอนที่ 2

ครูสอน KIDS (คิด) ตอนที่ 2

ผ่านไปแล้ว
October 30th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
อยากให้เด็กเรียนรู้ได้ หาคำตอบได้ด้วยตนเอง คิดเองได้ ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ร่วมฝึกคิด เพื่อสอนให้เด็กคิดแบบสนุกๆ และได้สาระ ใน "ครูสอนคิด"
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

สมจิต
สมจิต
Written by: 30.10.2021

ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอบรม ได้ฟังจนเกิดความเข้าใจ ได้คิดตาม และสามารถนำไปปรับปรุงการตั้งคำถามในชั้นเรียน เพื่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนในชีวิตจริงให้ดีขึ้นได้

Jaae wc
Jaae wc
Written by: 30.10.2021

วิธีการเลือกใช้คำถาม การออกแบบคำถามให้เหมาะสมตรงกับสิ่งที่ต้องการทราบ

ปวันรัตน์
ปวันรัตน์
Written by: 30.10.2021

การอบรมสนุก วิทยากรเป็นกันเองมากๆค่ะ เนื่องจากเป็นครูอนุบาลคำถามที่วิทยากรได้สอนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับเด็กได้ค่ะ เพื่อที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กคิดเป็น

จินตนา
จินตนา
Written by: 30.10.2021

Napaporn
Napaporn
Written by: 30.10.2021

มนิศรา
มนิศรา
Written by: 30.10.2021

นางสาววิมาลา
นางสาววิมาลา
Written by: 30.10.2021

ปาริชาติ
ปาริชาติ
Written by: 30.10.2021

ณัฐชา
ณัฐชา
Written by: 30.10.2021

Soontorn
Soontorn
Written by: 30.10.2021

วิธีการตั้งคำถามให้ตรงวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้อย่างครอบคลุม

นางณัชชา
นางณัชชา
Written by: 30.10.2021

มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์คำถามมากขึ้นนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

อธิตยา
อธิตยา
Written by: 30.10.2021

กัญญ์ณิชฐา
กัญญ์ณิชฐา
Written by: 30.10.2021

ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ

วาสนา
วาสนา
Written by: 30.10.2021

ดีมากๆๆเลยค่ะ

นางสาวลักขณา
นางสาวลักขณา
Written by: 30.10.2021

ได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์นำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

Ratanut Rattana
Ratanut Rattana
Written by: 30.10.2021

ฌนินทร์พร
ฌนินทร์พร
Written by: 30.10.2021

วิธีการกระตุ้นความคิดให้เด็ก