ครูสอน KIDS (คิด) ตอนที่ 2

ครูสอน KIDS (คิด) ตอนที่ 2

ผ่านไปแล้ว
October 30th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
อยากให้เด็กเรียนรู้ได้ หาคำตอบได้ด้วยตนเอง คิดเองได้ ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ร่วมฝึกคิด เพื่อสอนให้เด็กคิดแบบสนุกๆ และได้สาระ ใน "ครูสอนคิด"
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Pornpan
Pornpan
Written by: 30.10.2021

นางสาวมีนญาดา
นางสาวมีนญาดา
Written by: 30.10.2021

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการตั้งคำถาม

b.b
b.b
Written by: 30.10.2021

ชอบมากๆครับ

Palinee
Palinee
Written by: 30.10.2021

ได้รู้ลักษณะคำถามที่กระตุ้นสมองทั้ง2ด้าน

รุ่งอรุณ
รุ่งอรุณ
Written by: 30.10.2021

ได้เรียนรู้การตั้งคำถาม เราควรตั้งคำถามให้ตรงกับจุดประสงค์ที่เราอยากให้เกิดกับผู้เรียนของเรา ถ้าเราอยากให้นักเรียนได้ฝึกความคิด เราก็ตั้งคำถามชวนคิด หากต้องการทบทวนความรู้ความจำ ก็ถามคำถามที่เป็นการทบทวน เป็นต้น

นางสาวอภิสรา
นางสาวอภิสรา
Written by: 30.10.2021

ดีมากค่ะ

ดวงพลอย
ดวงพลอย
Written by: 30.10.2021

ได้เทคนิคการตั้งคำถาม โดยเน้นการพัฒนาการคิดทั้งยังท้าทายความสามารถนักเรียน จนเป็นห้องเรียนที่น่าสนใจ

มโนชา
มโนชา
Written by: 30.10.2021

เป็นกิจกรรมที่ดีให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ควรจัดแบบนี้บ่อยๆค่ะ

ปุณณัฐฐา
ปุณณัฐฐา
Written by: 30.10.2021

วิธีการตั้งคำถามประเภทต่างๆ

ยทืย
ยทืย
Written by: 30.10.2021

Komareeyah
Komareeyah
Written by: 30.10.2021

ประเภทคำถามและการตั้งคำถาม

Piyakan
Piyakan
Written by: 30.10.2021

เฉลิม
เฉลิม
Written by: 30.10.2021

ได้ความรู้ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอน

ปณิดา
ปณิดา
Written by: 30.10.2021

Kannika
Kannika
Written by: 30.10.2021

รูปแบบชองคำถามและการฝึกวิเคราะห์คำถาม

นางสาวประภาพรรณ
นางสาวประภาพรรณ
Written by: 30.10.2021

ดีค่ะ

Georgia
Georgia
Written by: 30.10.2021

ได้ฝึกในการตั้งคำถามเพื่อนำมาใช้ในการสร้างคำถามตอบ หลากหลายรู้แล้วใช้ให้เกิดความคิดวิเคราะห์ และสังเคราห์มากกว่าการสร้างคำถามแบบจำอย่างเดี่ยวเพื่อให้เด็กได้มีการพัฒนาความคิดเป็น มากกว่าการที่เราเป็นฝ่ายบอกให้จดจำอย่างเดี่ยว กิจกรรมนี้สนุกดี และเป็นการพัฒนาตอนเองด้วย

สีตีฮาหยาด
สีตีฮาหยาด
Written by: 30.10.2021

Suneerat
Suneerat
Written by: 30.10.2021

พชิราญา
พชิราญา
Written by: 30.10.2021

แนวคิดในการออกแบบทดสอบให้ตรงกัลสิ่งที่ต้องการวัด