เครื่องมือเพื่อการประเมินแบบออนไลน์

เครื่องมือเพื่อการประเมินแบบออนไลน์

ผ่านไปแล้ว
October 23rd, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ทำความรู้จักกับเทคนิคและเครื่องมือสำหรับการประเมินผู้เรียนทั้งแบบ Formative และ Summative สำหรับการสอนยุค New Normal เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

อารยา
อารยา
Written by: 21.10.2021

ได้รับเครื่องมือในการประเมินแบบออนไลน์หลายตัวและแนวทางการนำไปใช้งาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก

นุชรี
นุชรี
Written by: 23.10.2021

กระตุ้นให้ตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

weerapan
weerapan
Written by: 23.10.2021

นางชาลินี
นางชาลินี
Written by: 23.10.2021

นำไปใช้ได้จริง ขอบคุณมากค่ะ

วาสนา
วาสนา
Written by: 23.10.2021

ได้รู้จักเครื่องมือที่นำมาประเมินเพิ่มอีกและถ้ามีโอกาสก็อยากเรียนรู้แต่ละเครื่องมือเพิ่มเติม

สวรรยา
สวรรยา
Written by: 23.10.2021

ได้เปิดประสบการณ์ จากการเรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆ ที่ไม่รู้จักค่ะ

เกษสุนีย์
เกษสุนีย์
Written by: 23.10.2021

รู้การใช้เครื่องมือมากขึ้นในการนำมาช่วยจัดการเรียนรู้​ตามสถานการณ์​ปัจจุบัน

เจเจ
เจเจ
Written by: 23.10.2021

ได้รู้ถึงการประเมินผลแบบออนไลน์มากขึ้นครับ

ศุภัทรา
ศุภัทรา
Written by: 23.10.2021

วิทยากรมีความรู้มีความสามารถ สนุก ถ่ายทอดออกมาได้ดี ชื่นชม ภาพเสียงคมชัด

ปานทอง
ปานทอง
Written by: 23.10.2021

นายสุนทร
นายสุนทร
Written by: 23.10.2021

ได้เทคนิกและวิธีการที่หลากหลายในการนำวิธิการวัดประเมินผลการเรียนไปใช้ได้จริง

เอ็ม
เอ็ม
Written by: 23.10.2021

PiMz
PiMz
Written by: 23.10.2021

ดวงเพ็ญ
ดวงเพ็ญ
Written by: 23.10.2021

ขอบคุณค่ะ

พระอนิวัฒน์
พระอนิวัฒน์
Written by: 23.10.2021

ดีมาก

Saruda
Saruda
Written by: 23.10.2021

จะได้นำเครื่องมือต่างๆไปใช้กับผู้เรียน

นางสาว ซัมซียะห์
นางสาว ซัมซียะห์
Written by: 23.10.2021

ได้เรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆช่วยเพิ่มช่องทางการเรียนออนไลน์ให้สะดวกและง่ายขึ้น พร้อมมีลูกเล่นต่างๆมากมายคะ ขอขอบคุณท่านวิทยากรและทีมงานทุกท่านนะคะ

NITTAYA
NITTAYA
Written by: 23.10.2021

เป็นสื่อในการนำไปประยุกต์ใช้ที่ดี

ละอองแก้ว
ละอองแก้ว
Written by: 23.10.2021

ดีมาก

นางสาวนูรูรีซะห์
นางสาวนูรูรีซะห์
Written by: 23.10.2021

สามารถนำเนื้อหามาประยุกต์ใช้ในการสอนและออกแบบการสอน