ตะลุยโจทย์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ตะลุยโจทย์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ผ่านไปแล้ว
May 18th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 (PA) นั้น นอกเหนือจากคุณครูต้องจัดทำด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ( 1 แผนการจัดการเรียนรู้ 2 คลิปฯ) แล้วนั้น อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน คือ ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์กำหนดให้คุณครูจัดทำผลลัพธ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ และนำเสนออย่างน้อย 75% ของกลุ่มเป้าหมาย มีความสมเหตุสมผล น่าเชื่อถือ คุณครูสามารถนำเสนอไฟล์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ ซึ่งสามารถนำเสนอได้ไม่เกิน 3 ไฟล์ เช่น ไฟล์วีดิทัศน์(mp4) ไม่เกิน 10 นาที, ไฟล์ pdf ไม่เกิน 10 หน้า, ไฟล์ภาพ จุภาพได้ไม่เกิน 6 ภาพต่อหน้า ไม่เกิน 10 หน้า ซึ่งในการ Workshop ครั้งนี้ จะนำพาคุณครูได้เข้าใจแจ่มแจ้งในการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้ตรงตามเกณฑ์ และตรงตามใจกรรมการให้มากที่สุด นำมาซึ่ง 3 ผ่าน (100 คะแนนเต็ม)

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 18.05.2024

นายกฤษฎา
นายกฤษฎา
Written by: 18.05.2024

-

Sunanta
Sunanta
Written by: 18.05.2024

มีประโยชน์มากค่ะ นำไปใช้ได้จริฃ

ครูติ๊ก
ครูติ๊ก
Written by: 18.05.2024

การเขียนรายงานผลลัพธผ์การเรียนรู้

วโรทัย
วโรทัย
Written by: 18.05.2024

นางสาวลำยอง
นางสาวลำยอง
Written by: 18.05.2024

นางสาวณิชชาวีณ์
นางสาวณิชชาวีณ์
Written by: 18.05.2024

ความรู้มากขึ้นในการทำผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ถูกและชัดเจนค่ะ อยากให้มีการจัดอบรมแบบนี้อีกค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ภควรรณ
ภควรรณ
Written by: 18.05.2024

ได้แนวทางในการพัฒนาผลงานที่ชัดเจนขึ้น

หนูเล็ก
หนูเล็ก
Written by: 18.05.2024

ขอบคุณมากค่ะวิทยากรและผู้บริหารช่วยให้ความรู้เพิ่มเติมที่นำความรู้ที่ได้ปรับใช้ค่ะ

นางสาวฆณพร
นางสาวฆณพร
Written by: 18.05.2024

ปาริชาติ
ปาริชาติ
Written by: 18.05.2024

นางสาวสุทธิกานต์
นางสาวสุทธิกานต์
Written by: 18.05.2024

ชนันท์ธิพัฒน์
ชนันท์ธิพัฒน์
Written by: 18.05.2024

Krupra
Krupra
Written by: 18.05.2024

ศรีกัญภัสสร์
ศรีกัญภัสสร์
Written by: 18.05.2024

ประวัลย์รัตน์
ประวัลย์รัตน์
Written by: 18.05.2024

นางสาววราวรรณ บุญประสพ
นางสาววราวรรณ บุญประสพ
Written by: 18.05.2024

Nuengruthai
Nuengruthai
Written by: 18.05.2024

ปี
ปี
Written by: 18.05.2024

นำมาใช้สอนได้

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 18.05.2024