ตะลุยโจทย์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ตะลุยโจทย์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ผ่านไปแล้ว
May 18th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 (PA) นั้น นอกเหนือจากคุณครูต้องจัดทำด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ( 1 แผนการจัดการเรียนรู้ 2 คลิปฯ) แล้วนั้น อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน คือ ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์กำหนดให้คุณครูจัดทำผลลัพธ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ และนำเสนออย่างน้อย 75% ของกลุ่มเป้าหมาย มีความสมเหตุสมผล น่าเชื่อถือ คุณครูสามารถนำเสนอไฟล์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ ซึ่งสามารถนำเสนอได้ไม่เกิน 3 ไฟล์ เช่น ไฟล์วีดิทัศน์(mp4) ไม่เกิน 10 นาที, ไฟล์ pdf ไม่เกิน 10 หน้า, ไฟล์ภาพ จุภาพได้ไม่เกิน 6 ภาพต่อหน้า ไม่เกิน 10 หน้า ซึ่งในการ Workshop ครั้งนี้ จะนำพาคุณครูได้เข้าใจแจ่มแจ้งในการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้ตรงตามเกณฑ์ และตรงตามใจกรรมการให้มากที่สุด นำมาซึ่ง 3 ผ่าน (100 คะแนนเต็ม)

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวอาภัสรา
นางสาวอาภัสรา
Written by: 18.05.2024

การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้

นันทิยา
นันทิยา
Written by: 18.05.2024

วิมลนันท์
วิมลนันท์
Written by: 18.05.2024

ยศพัฒน์
ยศพัฒน์
Written by: 18.05.2024

ได้รู้แนวทางการทำผลงานส่ง

นางสาวฮูนู๊ด
นางสาวฮูนู๊ด
Written by: 18.05.2024

เกิดความเข้าใจในการทำผลงาน วpa ดีมาก

นางสาวนารีภัทร
นางสาวนารีภัทร
Written by: 18.05.2024

นางสาวบุญน้อม
นางสาวบุญน้อม
Written by: 18.05.2024

เกศรา
เกศรา
Written by: 18.05.2024

แม้จะรอบรรจุอยู่แต่มาหาความรู้ ไว้ใช้ในอนาคต ได้ความรู้ขึ้นมากค่ะ ตอนแรกซึ่งไม่รู้เลยว่าประเมินวิทยะฐานะทำแบบใดบ้าง ตอนนี้มีพื้นฐานแล้วค่ะ

ภัสธนนันท์
ภัสธนนันท์
Written by: 18.05.2024

ปราณี
ปราณี
Written by: 18.05.2024

Cheewin
Cheewin
Written by: 18.05.2024

Pilaslak
Pilaslak
Written by: 18.05.2024

จีระนันท์
จีระนันท์
Written by: 18.05.2024

ได้แนวทางที่จะนำไปใช้ในการขอมีวิทยฐานะ

อาจารย์ ดร.ทัสริน
อาจารย์ ดร.ทัสริน
Written by: 18.05.2024

Thitiya
Thitiya
Written by: 18.05.2024

มีความเข้าใจการเตรียมผลงานด้านที่2 มากขึ้น

พรหมเมศร์
พรหมเมศร์
Written by: 18.05.2024

วินัยการทำงาน

นางนงนุช
นางนงนุช
Written by: 18.05.2024

หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน

ปฐมพงษ์
ปฐมพงษ์
Written by: 18.05.2024

แนวทาง

อุไรวรรณ
อุไรวรรณ
Written by: 18.05.2024

กฤชษา
กฤชษา
Written by: 18.05.2024