การใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายยังไง ให้ว้าว!

การใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายยังไง ให้ว้าว!

ผ่านไปแล้ว
July 1st, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ในการสอนและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นกับการใช้แชท GPT และการสร้างบทเรียนที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและนำมาใช้กับการสอนของคุณครู ที่พร้อมจะพาทำทุกขั้นตอน ให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประยุกต์ใช้แชท GPT ในการสร้างบทเรียนที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพอย่างมากที่สุด + นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีตัดต่อวิดีโอในการสอน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างวิดีโอเนื้อหาการเรียนรู้ที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้น คุณครูจะได้เรียนรู้วิธีการตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ และสร้างเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างชัดเจน + สุดท้ายยังมีหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ Spatial metaverse ซึ่งเป็นแนวคิดที่กำลังเป็นที่นิยมในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความสมจริงและน่าตื่นเต้น คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้และวิธีการประยุกต์ใช้ในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

พัทธมน
พัทธมน
Written by: 01.07.2023

นายวีระยุทธ
นายวีระยุทธ
Written by: 01.07.2023

นางสิริลักษณ์
นางสิริลักษณ์
Written by: 01.07.2023

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ chat GPT

Warinda
Warinda
Written by: 01.07.2023

ได้ทราบความสามารถ chat gtp และความสำคัญของการใช้ภาษาในสื่อสาร

นางนิยดา
นางนิยดา
Written by: 01.07.2023

-

San Junior
San Junior
Written by: 01.07.2023

สีนวล
สีนวล
Written by: 01.07.2023

ได้รับความรู้เรื่องการประยุกต์ใช้สื่อเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น

PatPat
PatPat
Written by: 01.07.2023

นายเมธวัจน์
นายเมธวัจน์
Written by: 01.07.2023

ทำให้ได้รู้ว่าตนเองยังต้องพัฒนาทีกษะอีกหลายหลายด้าน เพื่อให้สอดคล้องและนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการสอนตามสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างราบลื่นและนีกเรียนมีความสุข

รังสิมันต์
รังสิมันต์
Written by: 01.07.2023

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 01.07.2023

นางจิราภรณ์
นางจิราภรณ์
Written by: 01.07.2023

ศุภรักษน์
ศุภรักษน์
Written by: 01.07.2023

อังสนา
อังสนา
Written by: 01.07.2023

ทิพรัตน์
ทิพรัตน์
Written by: 01.07.2023

นุชรี
นุชรี
Written by: 01.07.2023

ดีมากค่ะ

อศัลยา
อศัลยา
Written by: 01.07.2023

Yo
Yo
Written by: 01.07.2023

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 01.07.2023

weerapan
weerapan
Written by: 01.07.2023