สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

ผ่านไปแล้ว
May 27th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
การสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยเป็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างจริงจัง เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ทำให้นักเรียนไม่สามารถฝึกทักษะการอ่านได้เต็มที่ เช่น ไม่มีการสร้างสรรค์กิจกรรมการอ่านที่น่าสนใจเพียงพอ นักเรียนไม่ค่อยชอบการอ่านหนังสือเท่าที่ควร การใช้ Active Learning เป็นวิธีที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการเข้าใจและการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เช่น การใช้เกมหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจและทำให้การอ่านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ Active Learning ยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนได้อีกด้วย โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการเรียนรู้
Starfish Academy

Starfish Academy


ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

รำไพ
รำไพ
Written by: 27.05.2023

ได้ความรู้ใหม่ที่ต้องนำมาพัฒนาตนเอง

พัทธมน
พัทธมน
Written by: 27.05.2023

ได้รับเทคนิคเยอะ แต่ยากเกินไปสำหรับประถมต้น

Kenji Wolf
Kenji Wolf
Written by: 27.05.2023

RJ
RJ
Written by: 27.05.2023

ขอบคุณทีมงานและวิทยากรที่แนะเทคนิคการสอนและแนวทางการทำ วPAค่ะ

PatPat
PatPat
Written by: 27.05.2023

ปณิดา
ปณิดา
Written by: 27.05.2023

ได้เทคนิค ได้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจน ได้ความรู้ ได้แนวทางไปจัดกิจกรรมให้เด็ก

กฤษณา
กฤษณา
Written by: 27.05.2023

ขอบคุณกิจกรรมยอดเยี่ยม

นางสาว​วิชชุ​ดา​
นางสาว​วิชชุ​ดา​
Written by: 27.05.2023

เทคนิคการจัดการเรียนการสอน ด้วยกิจกรรม Active Learning

นายอุทัย
นายอุทัย
Written by: 27.05.2023

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 27.05.2023

นำไปต่อยอดพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

LONGLAN
LONGLAN
Written by: 27.05.2023

ได้ทราบแนวทางในการสอนอย่างActive learning

ชนิดา
ชนิดา
Written by: 27.05.2023

ทิพรัตน์
ทิพรัตน์
Written by: 27.05.2023

นางสาวกรรณิกา
นางสาวกรรณิกา
Written by: 27.05.2023

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 27.05.2023

weerapan
weerapan
Written by: 27.05.2023

อังสนา
อังสนา
Written by: 27.05.2023

ได้รับความรู้ใหม่ นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป

Supreeya
Supreeya
Written by: 27.05.2023

ได้เรียนรู้วิธีการสอนโดยใช้ 5W1H

นางจิราภรณ์
นางจิราภรณ์
Written by: 27.05.2023

ครูไก่
ครูไก่
Written by: 27.05.2023

การประยุกต์ใช้5w1h ในวิชาอื่นๆ