เทคนิคการสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

เทคนิคการสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

ผ่านไปแล้ว
April 29th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
สื่อที่ดี​คือสื่อที่เด็กๆได้สัมผัสจับต้อง​ ได้ลงมือเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองหัวใจสำคัญของการสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย​ คือ​ การคำนึงถึงผู้ใช้​ และใช้เพื่ออะไร​ ดังนั้นการสร้างสื่อที่ดีต้องตอบโจทย์​ ต้องผ่านกระบวนการศึกษา​ สืบค้นข้อมูล​ และการออกแบบสร้างสรรค์ให้น่าสนใจ​ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้​ นำไปทดลองใช้​ ​ วิเคราะห์​ ประเมินผล​ และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การสร้างสื่อที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Sct Junior
Sct Junior
Written by: 29.04.2023

บุณยาพร
บุณยาพร
Written by: 29.04.2023

นำสื่อไปจัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก

PatPat
PatPat
Written by: 29.04.2023

นางสาววราภรณ์
นางสาววราภรณ์
Written by: 29.04.2023

โศภิษฐา
โศภิษฐา
Written by: 29.04.2023

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อการสอนให้เหมาะกับการพัฒนาเด็กนักเรียน

อรวรรณ
อรวรรณ
Written by: 29.04.2023

ได้รับความรู้ในการผลิตสื่อสำหรับเด็ก

นางสาวพุฒิพร
นางสาวพุฒิพร
Written by: 29.04.2023

เทคนิคการสร้างสื่อจากวัสดุง่าย ๆ และใช้ได้จริง

นางสาวภีมณปภัค
นางสาวภีมณปภัค
Written by: 29.04.2023

หลักการและเทคนิคการผลิตสื่อ ทฤษฎีและปฏิบัติ

นุชมาศ
นุชมาศ
Written by: 29.04.2023

ได้ความรู้ในการจัดทำสื่อ

นางสาวบุษกร
นางสาวบุษกร
Written by: 29.04.2023

เราอาจจะมองข้ามสิ่งเล็กๆที่เรามีอยู่ในมือ วันนี้อาจารย์เอื้อได้มาฉุดให้นึกคิดได้ว่า เราก็สามารถทำสื่อจากสิ่งที่เราอาจจะนึกไม่ถึง หรือมี เก็บจนลืม ได้นำกลับมาสร้างสื่อน่ารักๆที่สามารถช่วยพัฒนาเด็กๆของเราได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ขอบคุณค่ะ

นางสาวจุฬาลักษณ์
นางสาวจุฬาลักษณ์
Written by: 29.04.2023

วิไล
วิไล
Written by: 29.04.2023

อยากให้มีอีก เห็นสื่อหลากหลาย ที่ วิทยากร นำเสนอ สามารถนำแนวทางมาผลิตสื่อเองได้โดยใช้ต้นทุนน้อย แต่ส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กได้ดี

นางสาวกัญญา
นางสาวกัญญา
Written by: 29.04.2023

วิธีผลิตสื่อการสอนง่ายๆ

มัณฑิรา
มัณฑิรา
Written by: 29.04.2023

ได้ทราบวิธีการ เทคนิค การทำสื่อที่น่าสนใจ

อังสนา
อังสนา
Written by: 29.04.2023

ชอบมาก ๆ ค่ะ

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 29.04.2023

อรทัย
อรทัย
Written by: 29.04.2023

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
Written by: 29.04.2023

นางสาวสุนีย์
นางสาวสุนีย์
Written by: 29.04.2023

นางสาวอังสนา
นางสาวอังสนา
Written by: 29.04.2023

แนวทางการผลิตสื่อ