เทคนิคการสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

เทคนิคการสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

ผ่านไปแล้ว
April 29th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
สื่อที่ดี​คือสื่อที่เด็กๆได้สัมผัสจับต้อง​ ได้ลงมือเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองหัวใจสำคัญของการสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย​ คือ​ การคำนึงถึงผู้ใช้​ และใช้เพื่ออะไร​ ดังนั้นการสร้างสื่อที่ดีต้องตอบโจทย์​ ต้องผ่านกระบวนการศึกษา​ สืบค้นข้อมูล​ และการออกแบบสร้างสรรค์ให้น่าสนใจ​ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้​ นำไปทดลองใช้​ ​ วิเคราะห์​ ประเมินผล​ และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การสร้างสื่อที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
Starfish Academy

Starfish Academy


ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

เจษฎา
เจษฎา
Written by: 29.04.2023

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 29.04.2023

Rungthiwa
Rungthiwa
Written by: 29.04.2023

ได้รับความรู้เนื้อหา และการลงมือทำสื่อจากสิ่งที่มีอยู่รอบตัวค่ะ

นางสาวพรรณวรท
นางสาวพรรณวรท
Written by: 29.04.2023

ดีมากค่ะ

โสภา
โสภา
Written by: 29.04.2023

นางสาวมณฑา
นางสาวมณฑา
Written by: 29.04.2023

ชลันธร
ชลันธร
Written by: 29.04.2023

ได้รับความรู้มากเลยค่ะ อาจารย์มีเทคนิคเยอะมาก อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกค่ะ

Susanna Naiyana
Susanna Naiyana
Written by: 29.04.2023

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อ การเรียนการสอนที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย

นางสาวจิรภรณ์
นางสาวจิรภรณ์
Written by: 29.04.2023

ได้ความรู้ใหม่ๆ

นางสาวชาลิณี
นางสาวชาลิณี
Written by: 29.04.2023

นางสุพิชฌาย์
นางสุพิชฌาย์
Written by: 29.04.2023

การผลิตสื่อและเทคนิคในการทำสื่อ

ประภาศรี
ประภาศรี
Written by: 29.04.2023

การมีส่วนร่วม และความรู้การทำสื่อ

เนาวรัตน์
เนาวรัตน์
Written by: 29.04.2023

นางสุพรรณี
นางสุพรรณี
Written by: 29.04.2023

เทคนิคการทำสื่อดีๆคุ้มค่าและประหยัด

ปาริชาติ
ปาริชาติ
Written by: 29.04.2023

นางสาวสุทธิวรรณ
นางสาวสุทธิวรรณ
Written by: 29.04.2023

เยี่ยม

นางใครศรี
นางใครศรี
Written by: 29.04.2023

ได้เทคนิคการทำสื่อ

ซูไรนา
ซูไรนา
Written by: 29.04.2023

การทำสื่อจากสิ่งของเหลือใช้รอบตัว

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 29.04.2023

ต้นอ้อในป่าใหญ่
ต้นอ้อในป่าใหญ่
Written by: 29.04.2023