เทคนิคการสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

เทคนิคการสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

ผ่านไปแล้ว
April 29th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
สื่อที่ดี​คือสื่อที่เด็กๆได้สัมผัสจับต้อง​ ได้ลงมือเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองหัวใจสำคัญของการสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย​ คือ​ การคำนึงถึงผู้ใช้​ และใช้เพื่ออะไร​ ดังนั้นการสร้างสื่อที่ดีต้องตอบโจทย์​ ต้องผ่านกระบวนการศึกษา​ สืบค้นข้อมูล​ และการออกแบบสร้างสรรค์ให้น่าสนใจ​ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้​ นำไปทดลองใช้​ ​ วิเคราะห์​ ประเมินผล​ และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การสร้างสื่อที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
Starfish Academy

Starfish Academy


ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวรัติวดี
นางสาวรัติวดี
Written by: 29.04.2023

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 29.04.2023

นำไปพัฒนาต่อการจัดการเรียนการสอน

รำไพ
รำไพ
Written by: 29.04.2023

ดีมากได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้น

สมภพ
สมภพ
Written by: 29.04.2023

การทำสื่อจากกล่องเหลือใช้และใช้สิ่งของต่างๆมาสร้างผลงานโดยใช้เงินชื้อน้อยทีาสุด ประหยัดและน่าทึ่งมาก

วิชุตา
วิชุตา
Written by: 29.04.2023

นางสาวเพชรดี
นางสาวเพชรดี
Written by: 29.04.2023

Nuchy Preeya
Nuchy Preeya
Written by: 29.04.2023

-

นางสาวรัตนา
นางสาวรัตนา
Written by: 29.04.2023

สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้กับการผลิตสื่ให้กับเด็กในห้องเรียนค่ะ

นางสาวทัศนีย์
นางสาวทัศนีย์
Written by: 29.04.2023

นางสาวนิตยา
นางสาวนิตยา
Written by: 29.04.2023

ได้รู้เทคนิคในการทำสื่อด้วยกระดาษลัง

นางสาวณิชมน
นางสาวณิชมน
Written by: 29.04.2023

ได้รู้เรื่องหลักการ ขั้นตอนการผลิตสื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็ก

Tassawan
Tassawan
Written by: 29.04.2023

แนวทางในการประดิษฐ์สื่อที่น่าสนใจ

นางสาวดมิสา
นางสาวดมิสา
Written by: 29.04.2023

เทคนิคในการทำสื่อจากวัสดุเหลือใช้ และนำมาใช้ได้จริง

เบญจรัตน์
เบญจรัตน์
Written by: 29.04.2023

-

วชิราภรณ์
วชิราภรณ์
Written by: 29.04.2023

ดีค่ะ

Sirisakul
Sirisakul
Written by: 29.04.2023

นางอังคณา
นางอังคณา
Written by: 29.04.2023

เทคนิคการผลิตสื่อที่น่าสนใจ

นางอัจฉรา
นางอัจฉรา
Written by: 29.04.2023

ดี

จ๋อมแจ๋ม
จ๋อมแจ๋ม
Written by: 29.04.2023

ได้เทคนิควิธีเกี่ยวกับการทำสื่อ

ขวัญชนก
ขวัญชนก
Written by: 29.04.2023

เทคนิคของการใช้สี และการผลิตสื่อ