เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2

เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2

ผ่านไปแล้ว
December 10th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ พี่ท๊อป อ.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย และพี่ออย ภญ.ธิตินันท์ รักษ์หนู ถึงมุมมองหรือความสำคัญเรื่องยา ในบทเรียนที่น่าสนใจ ว่า ครู จะใช้ยาในเด็กและวัยรุ่น การจัดการอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ยาสามัญประจำบ้านสำหรับห้องพยาบาล รวมไปถึงการทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวที่พบได้ในเด็ก รวมถึงข้อปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเกี่ยวกับวัคซีนโควิดและการสังเกตอาการหลังได้รับวัคซีน
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

เจษฎา
เจษฎา
Written by: 10.12.2022

เปี่ยมสุข
เปี่ยมสุข
Written by: 10.12.2022

เกศณีย์
เกศณีย์
Written by: 10.12.2022

เป็นประโยชน์มากค่ะ

วินัฎฐา
วินัฎฐา
Written by: 10.12.2022

นัฐชยพชร
นัฐชยพชร
Written by: 10.12.2022

มั่นใจในการใช้ยากับนักเรียนมากขึ้น ที่ผ่านมา เวลานีชักเรียนป่วย จะเครียดมาก ไม่รู้จะให้ยาอะไร ให้แล้ว นักเรียนจะเป็นอะไรมั้ย วันนี้มั่นใจขึ้น ขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะ ที่จัดหลักสูตรที่ดี ขอให้มี อีพี 3 นะคะ

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 10.12.2022

ดีมาก

ประวัลย์รัตน์
ประวัลย์รัตน์
Written by: 10.12.2022

เสาวภาคย์
เสาวภาคย์
Written by: 10.12.2022

ได้รับความรู้ในเรื่องของยาที่สามารถนำไปใช้ในการสอนและการปฏิบัติงานอนามัยในโรงเรียนได้

สิรินยา
สิรินยา
Written by: 10.12.2022

ได้ความเพิ่มเติมจากเดิมมาก

ปาริชาติ
ปาริชาติ
Written by: 10.12.2022

นางสาวลำยอง
นางสาวลำยอง
Written by: 10.12.2022

Thanee
Thanee
Written by: 10.12.2022

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 10.12.2022

นางนัยเนตร
นางนัยเนตร
Written by: 10.12.2022

นางสาวฆณพร
นางสาวฆณพร
Written by: 10.12.2022

นายวิษณุ
นายวิษณุ
Written by: 10.12.2022

จ๊ะโอ๋
จ๊ะโอ๋
Written by: 10.12.2022

loma
loma
Written by: 10.12.2022

รู้จักยา...สามัญประจำบ้าน ได้ละเอียดมากขึ้น

อมรรัตน์
อมรรัตน์
Written by: 10.12.2022

ได้นำความรู้มาปรับใช้ได้จริงคะ

ปี
ปี
Written by: 10.12.2022

ได้รับความรู้เกี่ยวกับยา