เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2

เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2

ผ่านไปแล้ว
December 10th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ พี่ท๊อป อ.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย และพี่ออย ภญ.ธิตินันท์ รักษ์หนู ถึงมุมมองหรือความสำคัญเรื่องยา ในบทเรียนที่น่าสนใจ ว่า ครู จะใช้ยาในเด็กและวัยรุ่น การจัดการอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ยาสามัญประจำบ้านสำหรับห้องพยาบาล รวมไปถึงการทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวที่พบได้ในเด็ก รวมถึงข้อปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเกี่ยวกับวัคซีนโควิดและการสังเกตอาการหลังได้รับวัคซีน
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ปวริศา
ปวริศา
Written by: 10.12.2022

ทำให้เข้าใจเรื่องอาการลมชักที่เกิดกับนักเรียน ได้รู้วิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง ใช้ยาสามัญสำหรับนักเรียนและตนเองได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

มงคลชัย
มงคลชัย
Written by: 10.12.2022

การใช้ยาสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป

สารภี
สารภี
Written by: 10.12.2022

กนกวรรณ
กนกวรรณ
Written by: 10.12.2022

นางอรุณี
นางอรุณี
Written by: 10.12.2022

นางบังอร
นางบังอร
Written by: 10.12.2022

ข้อปฏิบัติในการใช้ยาและการปฐมพยาบาลให้กับเด็กปฐมวัยมากขึ้น

แอน
แอน
Written by: 10.12.2022

ขอบคุณค่ะ

Pornchai
Pornchai
Written by: 10.12.2022

ความรู้เรื่องยาในสถานศึกษาเบื้องต้น

นางสุพรรษา
นางสุพรรษา
Written by: 10.12.2022

Manitsara
Manitsara
Written by: 10.12.2022

ถึงเป็นผู้ปกครองก็ควรศึกษาความรู้เรื่องยา..เอาไว้เช่นกันค่ะ.. เป็นแนวทางในการสังเกตอาการ...การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดค่ะ... ขอบพระคุณท่านวิทยากรและทีมงานผู้จัดทุกท่านค่ะ...

จตุพร
จตุพร
Written by: 10.12.2022

นาย เกรียงเดช
นาย เกรียงเดช
Written by: 10.12.2022

กานดา
กานดา
Written by: 10.12.2022

นางสาววิไล
นางสาววิไล
Written by: 10.12.2022

นางสาวขวัญตา
นางสาวขวัญตา
Written by: 10.12.2022

มยุรี
มยุรี
Written by: 10.12.2022

นางสาวศิริพร
นางสาวศิริพร
Written by: 10.12.2022

ดีมากคะ

ภคพรกนก
ภคพรกนก
Written by: 10.12.2022

-
-
Written by: 10.12.2022

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Mazzura
Mazzura
Written by: 10.12.2022

ร้บความรู้มากกว่า เดิมค่ะ