เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2

เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2

ผ่านไปแล้ว
December 10th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ พี่ท๊อป อ.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย และพี่ออย ภญ.ธิตินันท์ รักษ์หนู ถึงมุมมองหรือความสำคัญเรื่องยา ในบทเรียนที่น่าสนใจ ว่า ครู จะใช้ยาในเด็กและวัยรุ่น การจัดการอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ยาสามัญประจำบ้านสำหรับห้องพยาบาล รวมไปถึงการทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวที่พบได้ในเด็ก รวมถึงข้อปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเกี่ยวกับวัคซีนโควิดและการสังเกตอาการหลังได้รับวัคซีน
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 10.12.2022

ปรีชา
ปรีชา
Written by: 10.12.2022

-

Maimai
Maimai
Written by: 10.12.2022

ได้รับความรู้มากๆเลยคะ อยากให้มีครั้งต่อไปคะ

วิมล
วิมล
Written by: 10.12.2022

ว่าที่ ร.ต. พงษ์สุรีย์
ว่าที่ ร.ต. พงษ์สุรีย์
Written by: 10.12.2022

Ben May
Ben May
Written by: 10.12.2022

ดีมาก

นางนิยดา
นางนิยดา
Written by: 10.12.2022

ดีมากค่ะ

วิมลนันท์
วิมลนันท์
Written by: 10.12.2022

จุฑามณี
จุฑามณี
Written by: 10.12.2022

ได้ความรู้เพิ่มเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน

วรรณกร
วรรณกร
Written by: 10.12.2022

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 10.12.2022

นำไปพัฒนาต่อการจัดการเรียนการสอน

Suneerat
Suneerat
Written by: 10.12.2022

ครูต่าย
ครูต่าย
Written by: 10.12.2022

การใช้ยาอย่างถูกต้อง

ปุณ
ปุณ
Written by: 10.12.2022

ธนภร
ธนภร
Written by: 10.12.2022

นางสาวทิพวรรณ
นางสาวทิพวรรณ
Written by: 10.12.2022

ภัทรศยา
ภัทรศยา
Written by: 10.12.2022

b.b
b.b
Written by: 10.12.2022

นางสาวนารีภัทร
นางสาวนารีภัทร
Written by: 10.12.2022

อินทิรารัตน์
อินทิรารัตน์
Written by: 10.12.2022

ดีมากค่ะ สามารถนำไปใช้ได้