เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2

เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2

ผ่านไปแล้ว
December 10th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ พี่ท๊อป อ.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย และพี่ออย ภญ.ธิตินันท์ รักษ์หนู ถึงมุมมองหรือความสำคัญเรื่องยา ในบทเรียนที่น่าสนใจ ว่า ครู จะใช้ยาในเด็กและวัยรุ่น การจัดการอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ยาสามัญประจำบ้านสำหรับห้องพยาบาล รวมไปถึงการทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวที่พบได้ในเด็ก รวมถึงข้อปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเกี่ยวกับวัคซีนโควิดและการสังเกตอาการหลังได้รับวัคซีน
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

San Junior
San Junior
Written by: 10.12.2022

นางปรียารัตน์
นางปรียารัตน์
Written by: 10.12.2022

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 10.12.2022

เยี่ยมมากค่ะ

รำไพ
รำไพ
Written by: 10.12.2022

ได้ความรู้การดูแลรักษาการติดโรคโควิดที่ดีมาก

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 10.12.2022

วาสนา
วาสนา
Written by: 10.12.2022

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใข้ยาและการดูแลเด็กที่ป่วยอย่างถูกวิธี

นายวีระยุทธ
นายวีระยุทธ
Written by: 10.12.2022

ดี

นางสาวสุพัตรา
นางสาวสุพัตรา
Written by: 10.12.2022

ยอดเยี่ยม

สถาพงษ์
สถาพงษ์
Written by: 10.12.2022

นางสาวกัญญา
นางสาวกัญญา
Written by: 10.12.2022

ความรู้เรื่องยา

อังสนา
อังสนา
Written by: 10.12.2022

ได้รับความรู้มากเลยค่ะ

กนกวรรณ
กนกวรรณ
Written by: 10.12.2022

ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาต่าง ๆ ค่ะ

Jarinda Chanplang
Jarinda Chanplang
Written by: 10.12.2022

ครูเวียร์ อนุชา
ครูเวียร์ อนุชา
Written by: 10.12.2022

ได้รู้วิธีรักษาอาการเบื้องต้นของนักเรียน

นางสาวสุมิตรา
นางสาวสุมิตรา
Written by: 10.12.2022

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
Written by: 10.12.2022

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 10.12.2022

ชมลพร
ชมลพร
Written by: 10.12.2022

weerapan
weerapan
Written by: 10.12.2022

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 10.12.2022