สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Wordwall

สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Wordwall

ผ่านไปแล้ว
November 26th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
สร้างเกมการเรียนรู้แสนสนุกง่าย ๆ ด้วย Wordwall สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี มีเกมส์ให้เลือกหลายรูปแบบ เกมส์จับคู่ เกมส์เรียงลำดับ เกมส์ล้อสุ่ม เป็นต้น
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นารี
นารี
Written by: 26.11.2022

นางสาววรางคณา
นางสาววรางคณา
Written by: 26.11.2022

จันทร์เพ็ญ
จันทร์เพ็ญ
Written by: 26.11.2022

ใช้ word wall เป็นประจำอยู่แล้วค่ะ แต่อบรมวันนี้สามารถนำไปต่อยอดในการใช้สอนได้อีกค่ะ

นางสาวธารา
นางสาวธารา
Written by: 26.11.2022

Nittaya
Nittaya
Written by: 26.11.2022

ขอบคุณค่ะ

นางสีอำพร
นางสีอำพร
Written by: 26.11.2022

ได้รับความรู้ในการทำแบบทดสอบผ่าน wordwall

นายธีระวิทย์
นายธีระวิทย์
Written by: 26.11.2022

โคมเพชร
โคมเพชร
Written by: 26.11.2022

การสร้างเกมส์

นางสาวพิมพ์พร
นางสาวพิมพ์พร
Written by: 26.11.2022

นางณัฐรดา
นางณัฐรดา
Written by: 26.11.2022

นางสาววาสนา
นางสาววาสนา
Written by: 26.11.2022

ศิมาภรณ์
ศิมาภรณ์
Written by: 26.11.2022

นางสาวสมเด็ด
นางสาวสมเด็ด
Written by: 26.11.2022

การสร้างเกมWord wall

โชติกา
โชติกา
Written by: 26.11.2022

นางสาวสุวิมล
นางสาวสุวิมล
Written by: 26.11.2022

ณภัทร
ณภัทร
Written by: 26.11.2022

ครูโอ๋
ครูโอ๋
Written by: 26.11.2022

พัฒนาตนเอง

นางกาญจนรัตน์
นางกาญจนรัตน์
Written by: 26.11.2022

ดีเยี่ยม

นางฐศุภากร
นางฐศุภากร
Written by: 26.11.2022

ได้รับประสบการณ์ และจะนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการสอนค่ะ

นางอำพรรัตน์
นางอำพรรัตน์
Written by: 26.11.2022