สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Wordwall

สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Wordwall

ผ่านไปแล้ว
November 26th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
สร้างเกมการเรียนรู้แสนสนุกง่าย ๆ ด้วย Wordwall สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี มีเกมส์ให้เลือกหลายรูปแบบ เกมส์จับคู่ เกมส์เรียงลำดับ เกมส์ล้อสุ่ม เป็นต้น
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Thiti.K
Thiti.K
Written by: 26.11.2022

วัลลภา
วัลลภา
Written by: 26.11.2022

นางสาวภัชราภรณ์
นางสาวภัชราภรณ์
Written by: 26.11.2022

นางสาวธีริศรา
นางสาวธีริศรา
Written by: 26.11.2022

Pang
Pang
Written by: 26.11.2022

กรชวัล
กรชวัล
Written by: 26.11.2022

ปรเมศว์ เดนนิส โฮค
ปรเมศว์ เดนนิส โฮค
Written by: 26.11.2022

ได้รู้วิธีสร้างเกม

นายธนศิริ
นายธนศิริ
Written by: 26.11.2022

กิตติยา
กิตติยา
Written by: 26.11.2022

อรรณพ
อรรณพ
Written by: 26.11.2022

Toey
Toey
Written by: 26.11.2022

นางสาวเพลินจิต
นางสาวเพลินจิต
Written by: 26.11.2022

ได้ความรู้มาก

ปิยพร
ปิยพร
Written by: 26.11.2022

สุทธิศักดิ์
สุทธิศักดิ์
Written by: 26.11.2022

นางสาวทิพรัตน์
นางสาวทิพรัตน์
Written by: 26.11.2022

นางลภัสฎา
นางลภัสฎา
Written by: 26.11.2022

การสร้างเกมออนไลน์ ซึ่งยังไม่เคยสร้างมาก่อน

นางณัฐภัทรชญา
นางณัฐภัทรชญา
Written by: 26.11.2022

การจัดทำเกมการศึกษา