สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Wordwall

สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Wordwall

ผ่านไปแล้ว
November 26th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
สร้างเกมการเรียนรู้แสนสนุกง่าย ๆ ด้วย Wordwall สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี มีเกมส์ให้เลือกหลายรูปแบบ เกมส์จับคู่ เกมส์เรียงลำดับ เกมส์ล้อสุ่ม เป็นต้น
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวชมพูนุช
นางสาวชมพูนุช
Written by: 26.11.2022

พิมพ์มาดา
พิมพ์มาดา
Written by: 26.11.2022

ได้รับความรู้จากการฟังอย่างมากมายเลยค่ะ

นางบุษยา
นางบุษยา
Written by: 26.11.2022

ประสบการณ์ตรงในการสร้างเกมส์ นำเข้าสู่บทเรียน ทำแบบทดสอบในรูปแบบเกมส์

นายอรุณ
นายอรุณ
Written by: 26.11.2022

ประกายเพชร
ประกายเพชร
Written by: 26.11.2022

ธันยพร
ธันยพร
Written by: 26.11.2022

วิรุณการณ์
วิรุณการณ์
Written by: 26.11.2022

นางสายฝน
นางสายฝน
Written by: 26.11.2022

สร้างเกมง่ายๆได้ค่ะ

นางสาวจารุณี
นางสาวจารุณี
Written by: 26.11.2022

มีประสบการณ์การจัดการเรียนรู้มากขึ้น ดีมากเลยค่ะ จะนำไปประยุกต์ใช้ นักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุก เก่ง

นางสาวเนตรนภา
นางสาวเนตรนภา
Written by: 26.11.2022

นางสาวอาซีย๊ะ
นางสาวอาซีย๊ะ
Written by: 26.11.2022

Wipakorn
Wipakorn
Written by: 26.11.2022

ดีมาก

จุรีย์พร
จุรีย์พร
Written by: 26.11.2022

ปริญญา
ปริญญา
Written by: 26.11.2022

-

สุพัชตรา
สุพัชตรา
Written by: 26.11.2022

ใช้สอนเด็กๆ

นายณัฏฐ์​ช​ฎ​ิ​ล
นายณัฏฐ์​ช​ฎ​ิ​ล
Written by: 26.11.2022

นางสาววาสนา
นางสาววาสนา
Written by: 26.11.2022

นางสาว​กฤษณา
นางสาว​กฤษณา
Written by: 26.11.2022

นางสาวกนกพร
นางสาวกนกพร
Written by: 26.11.2022

ทิพวัลย์   ปอวังตะโก
ทิพวัลย์ ปอวังตะโก
Written by: 26.11.2022

ได้ความรู้ใหม่ๆที่จะนำไปประยุกต์ใช้ค่ะ