สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Wordwall

สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Wordwall

ผ่านไปแล้ว
November 26th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
สร้างเกมการเรียนรู้แสนสนุกง่าย ๆ ด้วย Wordwall สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี มีเกมส์ให้เลือกหลายรูปแบบ เกมส์จับคู่ เกมส์เรียงลำดับ เกมส์ล้อสุ่ม เป็นต้น
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

รพีพร
รพีพร
Written by: 26.11.2022

Wilaiwan
Wilaiwan
Written by: 26.11.2022

แสงเดือน
แสงเดือน
Written by: 26.11.2022

แม่เอ๋
แม่เอ๋
Written by: 26.11.2022

สามารถนำมาปรับใช้ในการสอนลูกๆได้เนื่องจากบ้านเราเรียนโฮมสคูลทั้ง 3 คนค่ะ

คงกฤช
คงกฤช
Written by: 26.11.2022

ได้ความรู้เพื่อพัฒนานักเรียน

น.ส.กัญญ์วรา
น.ส.กัญญ์วรา
Written by: 26.11.2022

เอกชัย
เอกชัย
Written by: 26.11.2022

นางสาวสุทิศา
นางสาวสุทิศา
Written by: 26.11.2022

สามารถนำไปต่อยอดได้ค่ะ

นางปรัศนียา
นางปรัศนียา
Written by: 26.11.2022

สายพิณ
สายพิณ
Written by: 26.11.2022

ดารารัตน์ ไชยสาร
ดารารัตน์ ไชยสาร
Written by: 26.11.2022

Pinyo
Pinyo
Written by: 26.11.2022

นางศุภลักษณ์
นางศุภลักษณ์
Written by: 26.11.2022

ได้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเกมการสอนด้วย Wordwall

นางนริศรา
นางนริศรา
Written by: 26.11.2022

ได้ความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาตนเองและนำไปพัฒนาการเรียนการสอน

เมษา
เมษา
Written by: 26.11.2022

ยุวดี
ยุวดี
Written by: 26.11.2022

การสร้างเกมส์ผ่านแอปให้น่าสนใจ

สุพรรัตน์
สุพรรัตน์
Written by: 26.11.2022

การสร้างสื่อการเรียนการสอน

นางแสงจันทร์
นางแสงจันทร์
Written by: 26.11.2022

วรรณดี
วรรณดี
Written by: 26.11.2022

ดีมีความรู้ควรมีต่อไป

ongong_sakarin
ongong_sakarin
Written by: 26.11.2022

ดีมากครับ