สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Wordwall

สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Wordwall

ผ่านไปแล้ว
November 26th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
สร้างเกมการเรียนรู้แสนสนุกง่าย ๆ ด้วย Wordwall สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี มีเกมส์ให้เลือกหลายรูปแบบ เกมส์จับคู่ เกมส์เรียงลำดับ เกมส์ล้อสุ่ม เป็นต้น
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวศศิธร
นางสาวศศิธร
Written by: 26.11.2022

อัจฉรา
อัจฉรา
Written by: 26.11.2022

เข้าใจเกมการศึกษามากขึ้น

วิชัย
วิชัย
Written by: 26.11.2022

JaZ
JaZ
Written by: 26.11.2022

สนุกมีความรู้เพิ่ม

นางสาวศศิธร
นางสาวศศิธร
Written by: 26.11.2022

ชมพูนุท
ชมพูนุท
Written by: 26.11.2022

ดีมากค่ะ

Piyajit
Piyajit
Written by: 26.11.2022

รวมพร
รวมพร
Written by: 26.11.2022

นางสาวราตรี
นางสาวราตรี
Written by: 26.11.2022

อุ้ย
อุ้ย
Written by: 26.11.2022

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 26.11.2022

จัดการเรียนการสอน

อัจฉรา
อัจฉรา
Written by: 26.11.2022

การใช้งาน Wordwall

นางชนธิชา
นางชนธิชา
Written by: 26.11.2022

Chanakorn
Chanakorn
Written by: 26.11.2022

ได้ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ได้

ประกายดาว
ประกายดาว
Written by: 26.11.2022

ทัศนีย์
ทัศนีย์
Written by: 26.11.2022

ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นนำไปปรับใช้กับการทำงาน

ชาลิสา
ชาลิสา
Written by: 26.11.2022

ขอบคุณคะ

วัจนา
วัจนา
Written by: 26.11.2022

ความรู้เรื่องwordwall

ปุ๊
ปุ๊
Written by: 26.11.2022

สุรกิจ
สุรกิจ
Written by: 26.11.2022