สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Wordwall

สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Wordwall

ผ่านไปแล้ว
November 26th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
สร้างเกมการเรียนรู้แสนสนุกง่าย ๆ ด้วย Wordwall สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี มีเกมส์ให้เลือกหลายรูปแบบ เกมส์จับคู่ เกมส์เรียงลำดับ เกมส์ล้อสุ่ม เป็นต้น
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นายวิษณุ
นายวิษณุ
Written by: 26.11.2022

ชนันท์ธิพัฒน์
ชนันท์ธิพัฒน์
Written by: 26.11.2022

Classpoint การทำ ar ai

ศรีกัญภัสสร์
ศรีกัญภัสสร์
Written by: 26.11.2022

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชฎาภรณ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงชฎาภรณ์
Written by: 26.11.2022

ได้รับความรู้ในการสร้างเกมในการจัดการเรียนการสอน

Snowise
Snowise
Written by: 26.11.2022

D ka

loma
loma
Written by: 26.11.2022

จ๊ะโอ๋
จ๊ะโอ๋
Written by: 26.11.2022

เกศณีย์
เกศณีย์
Written by: 26.11.2022

ดีค่ะ

ลดาวัลย์
ลดาวัลย์
Written by: 26.11.2022

สามารถทำเกมได้

นางนัยเนตร
นางนัยเนตร
Written by: 26.11.2022

นางสาวเพียงฤทัย
นางสาวเพียงฤทัย
Written by: 26.11.2022

นัฐชยพชร
นัฐชยพชร
Written by: 26.11.2022

ใช้สร้างแบบทดสอบได้

อมรรัตน์
อมรรัตน์
Written by: 26.11.2022

ได้นำาความรู้มาปรับใช้ได้จริงคะ

นางสาววราวรรณ บุญประสพ
นางสาววราวรรณ บุญประสพ
Written by: 26.11.2022

นางสาววโรทัย
นางสาววโรทัย
Written by: 26.11.2022

พรสิริ
พรสิริ
Written by: 26.11.2022

boro1992
boro1992
Written by: 26.11.2022

ได้ความรู้เพิ่มขึ้น

Krupra
Krupra
Written by: 26.11.2022

สนุกมากค่ะ

Jaae wc
Jaae wc
Written by: 26.11.2022

การเรียนที่จะสนุกมากขึ้น

Nuengruthai
Nuengruthai
Written by: 26.11.2022