สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Wordwall

สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Wordwall

ผ่านไปแล้ว
November 26th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
สร้างเกมการเรียนรู้แสนสนุกง่าย ๆ ด้วย Wordwall สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี มีเกมส์ให้เลือกหลายรูปแบบ เกมส์จับคู่ เกมส์เรียงลำดับ เกมส์ล้อสุ่ม เป็นต้น
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 26.11.2022

นายณัฐวรพล
นายณัฐวรพล
Written by: 26.11.2022

นางสาวสรญา
นางสาวสรญา
Written by: 26.11.2022

ได้ทราบเทคนิคการใช้ Wordwall จากวิทยากร สอนเข้าใจดีมาก ๆ เพิ่งอบรมเรื่องนี้เป็นครั้งแรก สามารถทำได้ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

นางสาวนวพา
นางสาวนวพา
Written by: 26.11.2022

เป็นเกมที่ดีมากๆค่ะ

ฐิติลักษณ์
ฐิติลักษณ์
Written by: 26.11.2022

สามารถสร้างเกมได้

นายศรายุทธ
นายศรายุทธ
Written by: 26.11.2022

สามารถที่จะนำความรู้ไปสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนได้

ปรีชา
ปรีชา
Written by: 26.11.2022

-

วสุกัญญา
วสุกัญญา
Written by: 26.11.2022

นายทัศพร
นายทัศพร
Written by: 26.11.2022

นางสาวสกุลตลา
นางสาวสกุลตลา
Written by: 26.11.2022

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 26.11.2022

นำไปต่อยอดการจัดการเรียนการสอน

นางนิยดา
นางนิยดา
Written by: 26.11.2022

เพชรรัตน์
เพชรรัตน์
Written by: 26.11.2022

ใช้อยู่ แต่มีบางส่วนไม่เข้าใจนัก มาเข้าใจชัดเจนตอนได้อบรมกับวิทยากรค่ะ

อิสราภรณ์
อิสราภรณ์
Written by: 26.11.2022

นางสาวนิตยา
นางสาวนิตยา
Written by: 26.11.2022

ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

นายวัลลภ
นายวัลลภ
Written by: 26.11.2022

Yo
Yo
Written by: 26.11.2022

Miss Chalisa
Miss Chalisa
Written by: 26.11.2022

นางสาวนารีภัทร
นางสาวนารีภัทร
Written by: 26.11.2022

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 26.11.2022