สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Wordwall

สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Wordwall

ผ่านไปแล้ว
November 26th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
สร้างเกมการเรียนรู้แสนสนุกง่าย ๆ ด้วย Wordwall สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี มีเกมส์ให้เลือกหลายรูปแบบ เกมส์จับคู่ เกมส์เรียงลำดับ เกมส์ล้อสุ่ม เป็นต้น
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 26.11.2022

นางสาวอรวรรณ
นางสาวอรวรรณ
Written by: 26.11.2022

การสร้างเกมคำถามกระตุ้นการเรียนรู้

ว่าที่ ร.ต. พงษ์สุรีย์
ว่าที่ ร.ต. พงษ์สุรีย์
Written by: 26.11.2022

รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์
รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์
Written by: 26.11.2022

Kaneng
Kaneng
Written by: 26.11.2022

นางสาวธีราพร
นางสาวธีราพร
Written by: 26.11.2022

Suneerat
Suneerat
Written by: 26.11.2022

ภัทรศยา
ภัทรศยา
Written by: 26.11.2022

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 26.11.2022

ได้ครับประสบการณ์เพิ่มขึ้น

ฐิติมา
ฐิติมา
Written by: 26.11.2022

นางนัดทชา
นางนัดทชา
Written by: 26.11.2022

จะนำไปใช้

นางสาวสุทธิวรรณ
นางสาวสุทธิวรรณ
Written by: 26.11.2022

good

ครูนา
ครูนา
Written by: 26.11.2022

ดีมากค่ะ

มุทิตา
มุทิตา
Written by: 26.11.2022

พัฒนาเกม สื่อการสอนต่อไป

ชัชชนะชัย
ชัชชนะชัย
Written by: 26.11.2022

-

อภิรตี
อภิรตี
Written by: 26.11.2022

สามารถใช้สร้างสื่อการเรียนการสอน

ปุณ
ปุณ
Written by: 26.11.2022

อินทิรารัตน์
อินทิรารัตน์
Written by: 26.11.2022

น่าสนใจมากค่ะ

ฐิตินันท์
ฐิตินันท์
Written by: 26.11.2022

-

ธันยพร
ธันยพร
Written by: 26.11.2022

นำไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้