สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Wordwall

สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Wordwall

ผ่านไปแล้ว
November 26th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
สร้างเกมการเรียนรู้แสนสนุกง่าย ๆ ด้วย Wordwall สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี มีเกมส์ให้เลือกหลายรูปแบบ เกมส์จับคู่ เกมส์เรียงลำดับ เกมส์ล้อสุ่ม เป็นต้น
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

เจษฎา
เจษฎา
Written by: 26.11.2022

เปี่ยมสุข
เปี่ยมสุข
Written by: 26.11.2022

นายหะหมะ
นายหะหมะ
Written by: 26.11.2022

นางสาวณัชชา
นางสาวณัชชา
Written by: 26.11.2022

จัดทำสื่อการเรียนรู้

นายศิริวัฒน์
นายศิริวัฒน์
Written by: 26.11.2022

เบญจพร
เบญจพร
Written by: 26.11.2022

นางสาวลำยอง
นางสาวลำยอง
Written by: 26.11.2022

chernkwan
chernkwan
Written by: 26.11.2022

สิริรัตน์
สิริรัตน์
Written by: 26.11.2022

ดีมาก

นายอนุพงษ์
นายอนุพงษ์
Written by: 26.11.2022

นางสาวกาญจนา
นางสาวกาญจนา
Written by: 26.11.2022

ได้รับความรู้ใหม่ในการสร้างกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ word wall

นฤพล
นฤพล
Written by: 26.11.2022

นายสาคร
นายสาคร
Written by: 26.11.2022

การสร้างเกม

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 26.11.2022

ได้เรียนรู้เพิ่มเติมการสร้างเกมสนุกๆเพื่อสอนนักเรียนจะได้ไม่น่าเบื่อเวลาเรียน

ประภาศรี
ประภาศรี
Written by: 26.11.2022

นางสาวฆณพร
นางสาวฆณพร
Written by: 26.11.2022

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 26.11.2022

ณัฐวิภา
ณัฐวิภา
Written by: 26.11.2022

นางสาวบงกชมาศ
นางสาวบงกชมาศ
Written by: 26.11.2022

ปี
ปี
Written by: 26.11.2022

ได้รับความรู้ นำมาใช้ได้