สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Wordwall

สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Wordwall

ผ่านไปแล้ว
November 26th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
สร้างเกมการเรียนรู้แสนสนุกง่าย ๆ ด้วย Wordwall สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี มีเกมส์ให้เลือกหลายรูปแบบ เกมส์จับคู่ เกมส์เรียงลำดับ เกมส์ล้อสุ่ม เป็นต้น
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

San Junior
San Junior
Written by: 26.11.2022

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
Written by: 26.11.2022

ณัฐิณี
ณัฐิณี
Written by: 26.11.2022

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 26.11.2022

รำไพ
รำไพ
Written by: 26.11.2022

ได้ความรู้ใหม่ๆ ที่ต้องฝึกหัดทำ

วิชัย
วิชัย
Written by: 26.11.2022

ขอบคุณมากๆครับ

วราภรณ์
วราภรณ์
Written by: 26.11.2022

การใช้งานในwordwall

นางสาววราภรณ์
นางสาววราภรณ์
Written by: 26.11.2022

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 26.11.2022

เยี่ยมมากค่ะ

นายชลชาติ
นายชลชาติ
Written by: 26.11.2022

นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในการเรียนการสอน

นางสาวหทัยรัตน์
นางสาวหทัยรัตน์
Written by: 26.11.2022

ศศินภา
ศศินภา
Written by: 26.11.2022

ครูเวียร์ อนุชา
ครูเวียร์ อนุชา
Written by: 26.11.2022

เกมส์ที่สามารถนำมาใช้ได้ในแบบเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่แปลกใหม่

นางปรียารัตน์
นางปรียารัตน์
Written by: 26.11.2022

นางสาวสุมิตรา
นางสาวสุมิตรา
Written by: 26.11.2022

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 26.11.2022

นางสาวกฤตติการ์
นางสาวกฤตติการ์
Written by: 26.11.2022

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 26.11.2022

นายณัฐกรณ์
นายณัฐกรณ์
Written by: 26.11.2022

weerapan
weerapan
Written by: 26.11.2022