สร้างคลิปการสอนอย่างมืออาชีพด้วยCanva

สร้างคลิปการสอนอย่างมืออาชีพด้วยCanva

ผ่านไปแล้ว
November 5th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
พาทำคลิปการสอนออกแบบอินโฟกราฟิก จาก CANVA แชร์เทคนิค ประสบการณ์ ในการออกแบบสื่ออย่างมืออาชีพแบบง่ายๆที่ใครก็ทำได้กับครูมายรัก IT พบกันวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

San Junior
San Junior
Written by: 05.11.2022

พัทธมน
พัทธมน
Written by: 05.11.2022

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 05.11.2022

ณัฐิณี
ณัฐิณี
Written by: 05.11.2022

ได้รับความรู้ใหม่ๆ

จุฑามาศ
จุฑามาศ
Written by: 05.11.2022

นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
Written by: 05.11.2022

ครูเวียร์ อนุชา
ครูเวียร์ อนุชา
Written by: 05.11.2022

จมาพร
จมาพร
Written by: 05.11.2022

สามารรถนำโปรแกรมCANVAไปใช้แระกอบสื่อการสอนได้จริง

นางสาวสุมิตรา
นางสาวสุมิตรา
Written by: 05.11.2022

เกศรากร
เกศรากร
Written by: 05.11.2022

มีความรู้การใช้งาน เพิ่ม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

จิตรา
จิตรา
Written by: 05.11.2022

นางประพาภรณ์
นางประพาภรณ์
Written by: 05.11.2022

นุชรี
นุชรี
Written by: 05.11.2022

-

นางสาวหทัยรัตน์
นางสาวหทัยรัตน์
Written by: 05.11.2022

เรือนคำ
เรือนคำ
Written by: 05.11.2022

นำไปจัดทำสื่อการสอน

weerapan
weerapan
Written by: 05.11.2022

นางสาวอนงค์
นางสาวอนงค์
Written by: 05.11.2022

นางสาวอัญชัน
นางสาวอัญชัน
Written by: 05.11.2022

รับประโยชน์

koi jung ka
koi jung ka
Written by: 05.11.2022

นางสาวณัฐธิดา
นางสาวณัฐธิดา
Written by: 05.11.2022

-