สร้างคลิปการสอนอย่างมืออาชีพด้วยCanva

สร้างคลิปการสอนอย่างมืออาชีพด้วยCanva

ผ่านไปแล้ว
November 5th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
พาทำคลิปการสอนออกแบบอินโฟกราฟิก จาก CANVA แชร์เทคนิค ประสบการณ์ ในการออกแบบสื่ออย่างมืออาชีพแบบง่ายๆที่ใครก็ทำได้กับครูมายรัก IT พบกันวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 05.11.2022

นางสาวอรวรรณ
นางสาวอรวรรณ
Written by: 05.11.2022

การทำวิดีโอจากแคนวา

สุภาวดี
สุภาวดี
Written by: 05.11.2022

ปุณ
ปุณ
Written by: 05.11.2022

Susanna Naiyana
Susanna Naiyana
Written by: 05.11.2022

ได้เรียนรู้การใช้งานแคนวาและเทคนิควิธีการเพิ่มเติมในการใช้งาน canva ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Kochanipa
Kochanipa
Written by: 05.11.2022

ใช้เวลาน้อยเกินไปค่ะ

นางบุษราคัม
นางบุษราคัม
Written by: 05.11.2022

อินทิรารัตน์
อินทิรารัตน์
Written by: 05.11.2022

ดีมากค่ะ อยากให้ครูมายมาอีกค่ะ

ครูนา
ครูนา
Written by: 05.11.2022

ดีมากค่ะ

อรทัย
อรทัย
Written by: 05.11.2022

มีความรู้

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 05.11.2022

ฝึกทบทวนและนำไปใช้ทำสื่อประกอบการสอน

Kaneng
Kaneng
Written by: 05.11.2022

นางสาวสุทธิวรรณ
นางสาวสุทธิวรรณ
Written by: 05.11.2022

good นำไปต่อยอดได้ในการสอน

นางนัดทชา
นางนัดทชา
Written by: 05.11.2022

ฐิตินันท์
ฐิตินันท์
Written by: 05.11.2022

-

กามีลียา
กามีลียา
Written by: 05.11.2022

เนาวรัตน์
เนาวรัตน์
Written by: 05.11.2022

สกาวรัตน์
สกาวรัตน์
Written by: 05.11.2022

b.b
b.b
Written by: 05.11.2022

ภัทรศยา
ภัทรศยา
Written by: 05.11.2022