สร้างคลิปการสอนอย่างมืออาชีพด้วยCanva

สร้างคลิปการสอนอย่างมืออาชีพด้วยCanva

ผ่านไปแล้ว
November 5th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
พาทำคลิปการสอนออกแบบอินโฟกราฟิก จาก CANVA แชร์เทคนิค ประสบการณ์ ในการออกแบบสื่ออย่างมืออาชีพแบบง่ายๆที่ใครก็ทำได้กับครูมายรัก IT พบกันวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ธนภรณ์
ธนภรณ์
Written by: 05.11.2022

ดีมาก เหมาะสำหรับการตัดทำคลิปวิดีโอการสอนและการประเมิน

รุ่งทิพย์
รุ่งทิพย์
Written by: 05.11.2022

นางไบด๊ะ
นางไบด๊ะ
Written by: 05.11.2022

ได้รับความรู้เรื่องการจัดทำวิดีโอ ซ่ึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงจากการที่ไม่มีความรู้เรื่องโปรแกรม canva สามาถที่จะนำไปใช้ได้ในการทำงาน

ณิชพัณณ์
ณิชพัณณ์
Written by: 05.11.2022

ขวัญ
ขวัญ
Written by: 05.11.2022

รดาการ
รดาการ
Written by: 05.11.2022

การใช้ canva เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆมากขึ้น

สุธี
สุธี
Written by: 05.11.2022

JJ
JJ
Written by: 05.11.2022

การสร้างคลิปการสอน

นายฐาปกรณ์
นายฐาปกรณ์
Written by: 05.11.2022

การทำสื่อการเรียนรู้

นางสาวอาซีย๊ะ
นางสาวอาซีย๊ะ
Written by: 05.11.2022