สร้างคลิปการสอนอย่างมืออาชีพด้วยCanva

สร้างคลิปการสอนอย่างมืออาชีพด้วยCanva

ผ่านไปแล้ว
November 5th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
พาทำคลิปการสอนออกแบบอินโฟกราฟิก จาก CANVA แชร์เทคนิค ประสบการณ์ ในการออกแบบสื่ออย่างมืออาชีพแบบง่ายๆที่ใครก็ทำได้กับครูมายรัก IT พบกันวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 05.11.2022

เปี่ยมสุข
เปี่ยมสุข
Written by: 05.11.2022

นฤพล
นฤพล
Written by: 05.11.2022

สุปราณี
สุปราณี
Written by: 05.11.2022

นายอนุพงษ์
นายอนุพงษ์
Written by: 05.11.2022

Siriphan
Siriphan
Written by: 05.11.2022

สุขสม
สุขสม
Written by: 05.11.2022

ความรู้ในการนำไปใช้ในการจัดทำสื่อการสอนด้วย canva

Sutida
Sutida
Written by: 05.11.2022

รู้วิธีการทำวิดีโอด้วยcanva

ปาริชาติ
ปาริชาติ
Written by: 05.11.2022

อุมาภรณ์
อุมาภรณ์
Written by: 05.11.2022

ใช้ทำสื่อการสอน

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 05.11.2022

การจัดการเรียนการสอน

นางสาวพัชญ์ฐกัญ
นางสาวพัชญ์ฐกัญ
Written by: 05.11.2022

การใช้ canva

สุคนธ์
สุคนธ์
Written by: 05.11.2022

ประภาศรี
ประภาศรี
Written by: 05.11.2022

หลายอย่าง

ประภัสสร
ประภัสสร
Written by: 05.11.2022

ได้ทราบวิธีการสร้างวิดิโอด้วยcanva

เจษฎา
เจษฎา
Written by: 05.11.2022

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 05.11.2022

การใช้canvaในการสร้างเป็นสื่อการสอนได้

นางขวัญตา
นางขวัญตา
Written by: 05.11.2022

ณัฐวิภา
ณัฐวิภา
Written by: 05.11.2022

ปี
ปี
Written by: 05.11.2022

ทำให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ