สร้างคลิปการสอนอย่างมืออาชีพด้วยCanva

สร้างคลิปการสอนอย่างมืออาชีพด้วยCanva

ผ่านไปแล้ว
November 5th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
พาทำคลิปการสอนออกแบบอินโฟกราฟิก จาก CANVA แชร์เทคนิค ประสบการณ์ ในการออกแบบสื่ออย่างมืออาชีพแบบง่ายๆที่ใครก็ทำได้กับครูมายรัก IT พบกันวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวนารีภัทร
นางสาวนารีภัทร
Written by: 05.11.2022

minepantip
minepantip
Written by: 05.11.2022

นายวัลลภ
นายวัลลภ
Written by: 05.11.2022

ปรีชา
ปรีชา
Written by: 05.11.2022

-

นางสาวสกุลตลา
นางสาวสกุลตลา
Written by: 05.11.2022

อาจารย์สอนดีมากๆค่ะ เข้าใจง่ายและชัดเจน

สุภาวรรณ
สุภาวรรณ
Written by: 05.11.2022

วิมล
วิมล
Written by: 05.11.2022

ชุลี
ชุลี
Written by: 05.11.2022

ณัตฐิพร
ณัตฐิพร
Written by: 05.11.2022

-

ธนาพร
ธนาพร
Written by: 05.11.2022

รอฮานี
รอฮานี
Written by: 05.11.2022

Suneerat
Suneerat
Written by: 05.11.2022

เพชรรัตน์
เพชรรัตน์
Written by: 05.11.2022

ดีมากๆ ค่ะ ที่จัดแนว workshop ได้งานไปใช้จริงเลย เพราะหากแค่ฟัง จะไปทำเองติดขัด การพาทำ อย่างน้อยก็ได้เริ่มแล้ว สามารถไปต่อยอดได้ ขอบคุณมากค่ะ เยี่ยมจริงๆ

Kru'kookkook
Kru'kookkook
Written by: 05.11.2022

นางทองเหรียญ
นางทองเหรียญ
Written by: 05.11.2022

นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

นางสาวนิตยา
นางสาวนิตยา
Written by: 05.11.2022

นำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน

คเณศ
คเณศ
Written by: 05.11.2022

มุทิตา
มุทิตา
Written by: 05.11.2022

สื่อการสอนนวัตกรรมที่ทันต่อเหตุการณ์

นางสาวนวพา
นางสาวนวพา
Written by: 05.11.2022

เป็นวิธีสอนที่ดีมากไป สามารถนำไปใช้ได้กับการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ได้ดี

ปรัชวัน
ปรัชวัน
Written by: 05.11.2022

การสร้างวิดิโอ องค์ประกอบที่สำคัญ ๆ ใน canva ที่จะนำมาใส่ vdo