สร้างคลิปการสอนอย่างมืออาชีพด้วยCanva

สร้างคลิปการสอนอย่างมืออาชีพด้วยCanva

ผ่านไปแล้ว
November 5th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
พาทำคลิปการสอนออกแบบอินโฟกราฟิก จาก CANVA แชร์เทคนิค ประสบการณ์ ในการออกแบบสื่ออย่างมืออาชีพแบบง่ายๆที่ใครก็ทำได้กับครูมายรัก IT พบกันวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
Written by: 05.11.2022

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 05.11.2022

นำไปต่อยอด พัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 05.11.2022

นายณัฐกรณ์
นายณัฐกรณ์
Written by: 05.11.2022

นางสาววรรณอุไร
นางสาววรรณอุไร
Written by: 05.11.2022

สุภาพร
สุภาพร
Written by: 05.11.2022

นางสาวอังคณา
นางสาวอังคณา
Written by: 05.11.2022

รังสิมันต์
รังสิมันต์
Written by: 05.11.2022

Bon
Bon
Written by: 05.11.2022

ได้รับความรู้ในการผลิตสื่อ

นางสาวกฤตติการ์
นางสาวกฤตติการ์
Written by: 05.11.2022

อังสนา
อังสนา
Written by: 05.11.2022

วันนี้สนุกและได้รับความรู้ที่ดีมาก ๆ ค่ะ

นางกมลวรรณ
นางกมลวรรณ
Written by: 05.11.2022

ได้รับความรู้เรื่องแคนวาเพิ่มเติมที่หลากหลายและได้ลงมือปฏิบัติจริง

Nataporn
Nataporn
Written by: 05.11.2022

Rayziisong
Rayziisong
Written by: 05.11.2022

May
May
Written by: 05.11.2022

-

รำไพ
รำไพ
Written by: 05.11.2022

ได้พัฒนาตนเองในการใช้เทคนิคใหม่ๆ

นางสาวมีด๊ะ
นางสาวมีด๊ะ
Written by: 05.11.2022

นางนิยดา
นางนิยดา
Written by: 05.11.2022

Thampariyat
Thampariyat
Written by: 05.11.2022

สามารถนำไปใช้ได้จริง

นางสาวรัตนาภรณ์
นางสาวรัตนาภรณ์
Written by: 05.11.2022

การนำ canva ไปใช้งานทางด้านการศึกษา