สุขภาพและความกินดี อยู่ดี

สิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของทุกคนในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า การรู้จักดูแลจัดการกับสุขภาพกาย สุขภาพจิตและวิธีคิดนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยให้ชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุขสมบูรณ์และ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

คอร์ส (14)

Dysphagia ปัญหาภาวะกลืนลำบาก
นายคทา พนมอุปถัมภ์
นายคทา พนมอุปถัมภ์

Dysphagia ปัญหาภาวะกลืนลำบาก

Starfish Academy 2:00 ชั่วโมง
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

Dysphagia ปัญหาภาวะกลืนลำบาก

Starfish Academy 2:00 ชั่วโมง

เขียนโดย: นายคทา พนมอุปถัมภ์

เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

หากผู้ป่วยหรือคนใกล้ชิดมีปัญหาในการกลืนอยู่บ่อยครั้ง หรือมีอาการคล้ายภาวะ Dysphagia โดยเฉพาะน้ำหนักตัวลด มีอาหารไหลย้อนกลับ หรืออาเจียน ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง เพราะหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงต่อไปได้ โดยเฉพาะในรายที่มีอาการไปกระทบต่อการหายใจ และรู้สึกเหมือนมีอาหารติดอยู่ในลำคอหรือหน้าอก ต้องไปพบแพทย์ทันที

การบำบัดรักษา สุขภาพ
ความสุขของคุณเป็นแบบไหน ?
นางสาวซอลีฮ๊ะ กอฮิง
นางสาวซอลีฮ๊ะ กอฮิง

ความสุขของคุณเป็นแบบไหน ?

Starfish Academy 2:00 ชั่วโมง
การรู้จักตนเอง

ความสุขของคุณเป็นแบบไหน ?

Starfish Academy 2:00 ชั่วโมง

เขียนโดย: นางสาวซอลีฮ๊ะ กอฮิง

เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
การรู้จักตนเอง

ในแต่ละวันของเรามีบางวันที่สัมผัสได้ว่าเรามีความสุขมาก และบางวันก็สัมผัสได้ว่าเป็นวันธรรมดาทั่วไปที่ไม่ทุกข์และไม่สุข และบางวันของเรากลับไม่มีเรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุข คอร์สนี้จะพาทุกคนไปพบกับการค้นหาความสุขง่ายๆ ในแต่ละวันผ่านทฤษฎี 3 ระดับความสุขของ ดร.มาร์ติน เพื่อให้วันในแต่ละวันของเราผ่านไปด้วยความสุขที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ง่ายๆ เพียงแค่กำหนดสภาวะจิตใจของเราให้เบิกบาน

ความสุข การดำรงชีวิต