เยาวชนไทย กู้ภัย COVID-19

เยาวชนไทย กู้ภัย COVID-19

หลักสูตร "เยาวชน กู้ภัย COVID-19" เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำขึ้น เพื่อให้ความรู้เรื่องการระบาดและผลกระทบของโคโรนา ไวรัส และการปฎิบัติตน เพื่อลดการติดเชื้อในผู้สูงอายุ ข้อแนะนำการปิดเมืองในการชะลอให้ทุกคนตั้งหลัก ”การเสียชีวิต” จาก COVID19 การแยกผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังออกจากเด็ก โดยคนที่จะต้องกอบกู้ในสถานการณ์นี้ คือ "วัยรุ่น" ซึ่งมีสุขภาพแข็งแรงที่จะออกช่วยเหลือปู่ ย่า ตา ยาย

รายละเอียดคอร์ส

ไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 คือ โรคระบาดร้ายแรงที่แพร่กระจายไปทั่วโลกตามคำนิยามขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ประเทศไทยมีการเพิ่มสะสมที่มากขึ้น เป็นวันละ 33% การป้องกัน การรับเชื้อจะยากขึ้น คนใกล้ชิด เพื่อนร่วมงานอาจแพร่เชื้อได้โดยไม่มีอาการเนื่องจาก 80% ของคนที่ได้รับเชื้อแล้วมีอาการน้อยหรือไม่มีเลย ประกอบกับคนที่ได้รับเชื้อแล้วสามารถแพร่เชื้อได้ในช่วงระยะฟักตัวก่อนแสดงอาการได้อีกด้วย ดังนั้นการเว้นระยะทางสังคม และกันผู้สูงอายุและคนมีโรคเรื้อรังออกจากเด็ก” เพื่อลดการติดเชื้อในผู้สูงอายุ ปิดเมืองอาจชะลอให้ทุกคนตั้งหลักและการหยุด ”การเสียชีวิต”จาก COVID-19 ได้คือ แยกผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังออกจากเด็กให้ได้ เรื่องนี้รัฐทำไม่ได้ โรงพยาบาล หมอก็ช่วยไม่ได้ คนที่จะต้องกอบกู้นี้คือตัวเราเอง และวัยรุ่นที่มีสุขภาพแข็งแรง คอร์สนี้ จึงมี 4 บทเรียน มีวัตุประสงค์ แนะนำเยาวชน รู้จัก COVID-19 การป้องกัน เพื่อสนับสนุนให้เป็นจิตอาสาดูแลและบริการ ผู้สูงอายุในช่วงกักกันระหว่างวิกฤติ COVID-19 ประกอบไปด้วย 4 บทเรียนคือ รู้จัก COVID-19 (โควิด) มีวินัยห่างไกล COVID-19 กักกันผู้สูงอายุ..ได้แต่มองตา..สัมผัสด้วยใจ และ วัยรุ่น ช่วยได้

Learning Outcomes

รู้จักกับ COVID-19

การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ

การกักกันและดูแลผู้สูงอายุในช่วงการระบาดของ COVID-19

การดูแลผู้สูงอายุในช่วงการระบาดของ COVID-19

4 บทเรียน

รู้จัก COVID-19 (โควิด)

รู้จัก COVID-19 (โควิด)

0:10 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
มีวินัย ห่างไกลCOVID-19

มีวินัย ห่างไกลCOVID-19

0:15 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
กักกันผู้สูงอายุ ได้แต่มองตา.....สัมผัสด้วยใจ

กักกันผู้สูงอายุ ได้แต่มองตา.....สัมผัสด้วยใจ

0:20 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
วัยรุ่น ช่วยได้

วัยรุ่น ช่วยได้

0:15 ชั่วโมง
2 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง รู้จัก COVID-19 (โควิด)
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 28902 คน

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
1:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
02.04.23
Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ