Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

238 คอร์ส
222 workshops
332 วิดีโอ
1076 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

1151 บทความ

4 วิธี พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กๆ

4 วิธี พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กๆ

Starfish Academy
Starfish Academy
5451 views • 21.02.20
4 วิธี พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กๆ
เลือกโรงเรียนแบบไหนให้เหมาะสมกับลูก

เลือกโรงเรียนแบบไหนให้เหมาะสมกับลูก

Starfish Academy
Starfish Academy
13819 views • 22.06.22
เลือกโรงเรียนแบบไหนให้เหมาะสมกับลูก
พ่อแม่ควรจำกัดการเล่นสมาร์ทโฟนลูกได้อย่างไร

พ่อแม่ควรจำกัดการเล่นสมาร์ทโฟนลูกได้อย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy
8201 views • 17.08.20
พ่อแม่ควรจำกัดการเล่นสมาร์ทโฟนลูกได้อย่างไร
ทักษะที่ลูกควรมี ในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม

ทักษะที่ลูกควรมี ในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม

Starfish Academy
Starfish Academy
7064 views • 21.01.21
ทักษะที่ลูกควรมี ในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม