Hashtag LGBTQ+

4 results for "LGBTQ+"

เลี้ยงลูกฉบับ LGBTQ ลูกเปิดตัว พ่อแม่เปิดใจ

เลี้ยงลูกฉบับ LGBTQ ลูกเปิดตัว พ่อแม่เปิดใจ

Starfish Academy
Starfish Academy
1047 views • 12.07.22

“เพราะความรัก ความเข้าใจของพ่อแม่จะทำให้ครอบครัวมีความสุข”ความหลากหลายทางเพศถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน โดยเฉพาะในช่วงการค้นหาตนเองของเด็ก การทำความเข้าใจเรื่องเพศที่หลากหลายสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่จึงสำคัญ และในครั้งนี้จะชวนคุณพ่อคุณแม่มา ...

เลี้ยงลูกฉบับ LGBTQ ลูกเปิดตัว พ่อแม่เปิดใจ
ผอ.ยุคใหม่เข้าใจความหลากหลาย เลือกคนให้ถูกงาน บริหารโรงเรียนยังไงก็รุ่ง

ผอ.ยุคใหม่เข้าใจความหลากหลาย เลือกคนให้ถูกงาน บริหารโรงเรียนยังไงก็รุ่ง

Starfish Academy
Starfish Academy
867 views • 27.06.22

ปัจจุบันองค์กรทั่วโลกให้ความสำคัญกับ ‘ความหลากหลาย’ ไม่ว่าจะเป็น เพศ วัฒนธรรม ศาสนา ภาษา เรียกได้ว่าอ้าแขนสนับสนุนความแตกต่าง ซึ่งมีงานวิจัยรองรับหลักการนี้ จัดทำโดย ‘open for business’ เป็นการรวมตัวขององค์กรชั้นนำ เช่น Mckinsey, deloi ...

ผอ.ยุคใหม่เข้าใจความหลากหลาย เลือกคนให้ถูกงาน บริหารโรงเรียนยังไงก็รุ่ง
3 ความในใจของวัยรุ่น LGBTQ+ ที่อยากบอกพ่อแม่ในวันที่ยังสับสน

3 ความในใจของวัยรุ่น LGBTQ+ ที่อยากบอกพ่อแม่ในวันที่ยังสับสน

Starfish Academy
Starfish Academy
1094 views • 23.06.22

เนื่องในเดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ หรือ ‘Pride Month’ เกิดการรณรงค์เรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมของผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ก็เพื่อผลักดัน พรบ.สมรสเท่าเทียม ซึ่งหากผ่านความเห็นชอบ ...

3 ความในใจของวัยรุ่น LGBTQ+ ที่อยากบอกพ่อแม่ในวันที่ยังสับสน
6 ความร่วมมือ ที่ครูยุคใหม่ต้องช่วยสร้าง เพื่อห้องเรียนปลอดบูลลี่

6 ความร่วมมือ ที่ครูยุคใหม่ต้องช่วยสร้าง เพื่อห้องเรียนปลอดบูลลี่

Starfish Academy
Starfish Academy
1025 views • 23.06.22

รู้หรือไม่? จากรายงานของ UNDP ประเทศไทยดูเหมือนจะเป็นประเทศที่เปิดกว้างเรื่อง LGBTQ+ แต่กลับพบว่า 53% ของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ต้องทนกับคำดูถูกจากผู้คนรอบข้าง และอีก 42% ต้องแกล้งเป็นเพศกำเนิดของตนเอง ทั้งในโรงเรียน ที่ทำงาน และ ...

6 ความร่วมมือ ที่ครูยุคใหม่ต้องช่วยสร้าง เพื่อห้องเรียนปลอดบูลลี่