Hashtag LGBTQ+

4 results for "LGBTQ+"

เลี้ยงลูกฉบับ LGBTQ ลูกเปิดตัว พ่อแม่เปิดใจ

เลี้ยงลูกฉบับ LGBTQ ลูกเปิดตัว พ่อแม่เปิดใจ

Starfish Academy
Starfish Academy

“เพราะความรัก ความเข้าใจของพ่อแม่จะทำให้ครอบครัวมีความสุข”ความหลากหลายทางเพศถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน โดยเฉพาะในช่วงการค้นหาตนเองของเด็ก การทำความเข้าใจเรื่องเพศที่หลากหลายสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่จึงสำคัญ และในครั้งนี้จะชวนคุณพ่อคุณแม่มา ...

172 views 12.07.22
เลี้ยงลูกฉบับ LGBTQ ลูกเปิดตัว พ่อแม่เปิดใจ
ผอ.ยุคใหม่เข้าใจความหลากหลาย เลือกคนให้ถูกงาน บริหารโรงเรียนยังไงก็รุ่ง

ผอ.ยุคใหม่เข้าใจความหลากหลาย เลือกคนให้ถูกงาน บริหารโรงเรียนยังไงก็รุ่ง

Starfish Academy
Starfish Academy

ปัจจุบันองค์กรทั่วโลกให้ความสำคัญกับ ‘ความหลากหลาย’ ไม่ว่าจะเป็น เพศ วัฒนธรรม ศาสนา ภาษา เรียกได้ว่าอ้าแขนสนับสนุนความแตกต่าง ซึ่งมีงานวิจัยรองรับหลักการนี้ จัดทำโดย ‘open for business’ เป็นการรวมตัวขององค์กรชั้นนำ เช่น Mckinsey, deloi ...

273 views 27.06.22
ผอ.ยุคใหม่เข้าใจความหลากหลาย เลือกคนให้ถูกงาน บริหารโรงเรียนยังไงก็รุ่ง
3 ความในใจของวัยรุ่น LGBTQ+ ที่อยากบอกพ่อแม่ในวันที่ยังสับสน

3 ความในใจของวัยรุ่น LGBTQ+ ที่อยากบอกพ่อแม่ในวันที่ยังสับสน

Starfish Academy
Starfish Academy

เนื่องในเดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ หรือ ‘Pride Month’ เกิดการรณรงค์เรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมของผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ก็เพื่อผลักดัน พรบ.สมรสเท่าเทียม ซึ่งหากผ่านความเห็นชอบ ...

352 views 23.06.22
3 ความในใจของวัยรุ่น LGBTQ+ ที่อยากบอกพ่อแม่ในวันที่ยังสับสน
6 ความร่วมมือ ที่ครูยุคใหม่ต้องช่วยสร้าง เพื่อห้องเรียนปลอดบูลลี่

6 ความร่วมมือ ที่ครูยุคใหม่ต้องช่วยสร้าง เพื่อห้องเรียนปลอดบูลลี่

Starfish Academy
Starfish Academy

รู้หรือไม่? จากรายงานของ UNDP ประเทศไทยดูเหมือนจะเป็นประเทศที่เปิดกว้างเรื่อง LGBTQ+ แต่กลับพบว่า 53% ของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ต้องทนกับคำดูถูกจากผู้คนรอบข้าง และอีก 42% ต้องแกล้งเป็นเพศกำเนิดของตนเอง ทั้งในโรงเรียน ที่ทำงาน และ ...

207 views 23.06.22
6 ความร่วมมือ ที่ครูยุคใหม่ต้องช่วยสร้าง เพื่อห้องเรียนปลอดบูลลี่