Hashtag Teacher

519 results for "Teacher"

เรื่องของสุขภาพจิต “ใครคิดว่าไม่สำคัญ” สุขภาพจิต สุขภาพใจ ในสถานศึกษาทั้งครูและนักเรียนที่ใครก็ไม่ควรมองข้าม

เรื่องของสุขภาพจิต “ใครคิดว่าไม่สำคัญ” สุขภาพจิต สุขภาพใจ ในสถานศึกษาทั้งครูและนักเรียนที่ใครก็ไม่ควรมองข้าม

นางสาววินัฎฐา นันตะสุข
นางสาววินัฎฐา นันตะสุข
1090 views • 14.08.23

สุขภาพจิตเป็นสภาวะทางจิตใจของแต่ละคน โดยธรรมชาติแล้วจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม บุคคล และสังคมได้ด้วยดี หากสุขภาพจิตได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ หรือมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ นั่นคือสิ่ง ...

เรื่องของสุขภาพจิต “ใครคิดว่าไม่สำคัญ” สุขภาพจิต สุขภาพใจ ในสถานศึกษาทั้งครูและนักเรียนที่ใครก็ไม่ควรมองข้าม
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะ

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะ

Starfish Academy
Starfish Academy
1508 views • 18.07.23

ผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นหัวใจสำคัญ เรื่องการสอนก็เช่นเดียวกัน เมื่อคุณภาพผู้เรียนเป็นผลที่เกิดจากคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนที่มาจากความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดีการออกแบบการจัดการเรียนรู้จึงเป็นสมรรถภาพที่สำคัญของครูผู้สอน และ ...

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะ
เคล็ด(ไม่)ลับสำหรับ ผอ.ยุคใหม่ ช่วยลดความขัดแย้งในโรงเรียน

เคล็ด(ไม่)ลับสำหรับ ผอ.ยุคใหม่ ช่วยลดความขัดแย้งในโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
2037 views • 31.07.23

ความขัดแย้ง (Conflicts) คือสภาวะ หรือสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างคนกับคน (ความขัดแย้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์) หรือคนกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นภาระงาน หรือความเชื่อต่างๆ ที่แต่ละบุคคลคิดแ ...

เคล็ด(ไม่)ลับสำหรับ ผอ.ยุคใหม่ ช่วยลดความขัดแย้งในโรงเรียน
ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

Starfish Academy
Starfish Academy
3101 views • 18.07.23

ในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้มีคุณภาพนั้น คุณครูจะต้องเรียนรู้เทคนิควิธีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน อันดับแรกจะเริ่มสอนในการพูด โดยมีตัวอย่างหนังสือภาษาจีนที่คุณครูสามารถใช้ได้คือ跟我学汉语(เรียนภาษาจีนกับฉัน) คุณ ...

ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
5 สุดยอดเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับคุณครูยุคใหม่ จะสอนประเมินหรือเล่นเกมกับนักเรียนก็มีให้หมด!

5 สุดยอดเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับคุณครูยุคใหม่ จะสอนประเมินหรือเล่นเกมกับนักเรียนก็มีให้หมด!

Starfish Academy
Starfish Academy
10799 views • 18.07.23

มาถึงยุคของการเรียนรู้แบบ Hybrid เต็มตัวกันแล้ว และหนึ่งในสิ่งที่ขาดไม่ได้ในห้องเรียน Hybrid แน่นอนว่าก็คือการใช้เทคโนโลยีการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะกับแต่ละสถานการณ์ และในบทความนี้ Starfish Labz จะพามาส่อง สุดยอด Must-Have 5 ประเ ...

5 สุดยอดเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับคุณครูยุคใหม่ จะสอนประเมินหรือเล่นเกมกับนักเรียนก็มีให้หมด!
แบ่งปันไอเดียสร้างโรงเรียนตามเกณฑ์ สมรรถนะ ว.PA  Active Learning ฉบับครูอาชีวศึกษา สู่ ว.PA

แบ่งปันไอเดียสร้างโรงเรียนตามเกณฑ์ สมรรถนะ ว.PA Active Learning ฉบับครูอาชีวศึกษา สู่ ว.PA

Starfish Academy
Starfish Academy
901 views • 17.07.23

อาชีวศึกษา คือการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในสายวิชาชีพที่จำเป็นต่อตลาดแรงงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสากล จนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ตรงตามสาขาที่เรียน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาฝีมือและความรู้ต่อยอดไปในระดับสูง ...

แบ่งปันไอเดียสร้างโรงเรียนตามเกณฑ์ สมรรถนะ ว.PA Active Learning ฉบับครูอาชีวศึกษา สู่ ว.PA
ชวนตั้งเป้าหมายแบบผู้บริหารยุคใหม่เพื่อสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้

ชวนตั้งเป้าหมายแบบผู้บริหารยุคใหม่เพื่อสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
556 views • 24.07.23

ในทุกๆ ปีการศึกษา บทบาทหนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้บริหารโรงเรียน คือ การตั้งเป้าหมาย (Set goal) เพราะการตั้งเป้าหมายที่ดีจะช่วยให้ครูมีทิศทางการในพัฒนาห้องเรียนตัวเองอย่างชัดเจน และเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพต่อนักเรียนเป้าหมายที่ดีนั้นเป็นอย่างไร ? ตามหลัก ...

ชวนตั้งเป้าหมายแบบผู้บริหารยุคใหม่เพื่อสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้
ครูคลับ (Kru Club) “จิตวิทยา” เพื่อการปรับตัวในวัยเรียนและการช่วยเหลือเด็ก

ครูคลับ (Kru Club) “จิตวิทยา” เพื่อการปรับตัวในวัยเรียนและการช่วยเหลือเด็ก

นางสาววินัฎฐา นันตะสุข
นางสาววินัฎฐา นันตะสุข
1352 views • 14.08.23

Generation Gap หรือ ช่องว่างระหว่างรุ่น คือ ความแตกต่างของความคิดเห็น ความเชื่อ ค่านิยมหรือทัศนคติระหว่างคนรุ่นหนึ่งกับอีกรุ่นหนึ่ง เช่น ช่องว่างระหว่างคนหนุ่มสาวกับพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายของพวกเขา ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งและการสื่อสารที่ซับซ้อนจนทำให้เ ...

ครูคลับ (Kru Club) “จิตวิทยา” เพื่อการปรับตัวในวัยเรียนและการช่วยเหลือเด็ก
เจาะลึกเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ (3R) ที่ช่วยให้นักเรียนคิดเลขเร็ว

เจาะลึกเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ (3R) ที่ช่วยให้นักเรียนคิดเลขเร็ว

Starfish Academy
Starfish Academy
2350 views • 24.07.23

นวัตกรรมคณิตศาสตร์ เป็นหนึ่งในนวัตกรรมบ้านปลาดาว ถูกคิดค้นโดย Dr. Richard P. Huahland บทเรียนที่สอนเรื่องตัวเลข การนับจำนวน และหลักการคณิตศาสตร์อื่น ๆทั้ง เรื่องรูปทรงเรขาคณิตอย่างง่าย และเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่น ๆ ก็สามารถนำมาสอนได้ในระหว่า ...

เจาะลึกเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ (3R) ที่ช่วยให้นักเรียนคิดเลขเร็ว
การใช้ AI Chatbot เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

การใช้ AI Chatbot เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

Starfish Academy
Starfish Academy
1332 views • 17.07.23

ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามามีบทบาทในการศึกษามากขึ้น การประยุกต์ใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมต่างๆ ในการยกระดับการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนื้อหาการเรียนการสอน การออกแบบกิจกรรมในชั้นเรียน รวมไปถึงการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยรู ...

การใช้ AI Chatbot เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA เส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ วPA

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA เส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ วPA

Starfish Academy
Starfish Academy
3202 views • 10.07.23

จากแนวทางในการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วPA ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูให้มีศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นตามระดับวิทยฐานะที่คาดหวัง ตลอดจนพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น การพัฒนาจึงนับได้ว่าเป็นกระบวนการที่สำคั ...

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA เส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ วPA
Kru สอน Cool สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA

Kru สอน Cool สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4231 views • 14.07.23

การวัดและประเมินผล เป็นกระบวนการสำคัญที่มีส่วนเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ช่วยให้ครูได้ข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนอย่างแท้จริง ฉะนั้น การจัด ...

Kru สอน Cool สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA
วัยรุ่นรู้ทันสุขภาพใจ ฮีลตัวเองได้ ในวันที่หมดแรง

วัยรุ่นรู้ทันสุขภาพใจ ฮีลตัวเองได้ ในวันที่หมดแรง

Starfish Academy
Starfish Academy
1199 views • 17.07.23

เป็นวัยรุ่นบางทีก็สับสน ไม่รู้เครียดอะไร เหนื่อยไปหมด ทั้งการเปลี่ยนแปลงและช่วงต่อระหว่างวัย กังวลทุกเรื่อง แต่ความรู้สึกพวกนี้ ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร เราสามารถรู้สึกได้ ไม่จำเป็นต้องโทษตัวเอง เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นแบบนี้ ต้องหาวิธีคลายเครียดพร้อมเรียนรู้มันไปนะ ...

วัยรุ่นรู้ทันสุขภาพใจ ฮีลตัวเองได้ ในวันที่หมดแรง
“สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไร? ให้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

“สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไร? ให้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
2401 views • 08.08.23

ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทยมากขึ้น สภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนปรากฏว่า นักเรียนขาดทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน “ทักษะการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ” ของนักเรียนไทยจะต้องมีการแก้ไขอ ...

“สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไร? ให้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning
ทำความรู้จัก 'โรงเรียนพลังบวก' หนึ่งก้าวใหม่ของการศึกษาไทยในอนาคต

ทำความรู้จัก 'โรงเรียนพลังบวก' หนึ่งก้าวใหม่ของการศึกษาไทยในอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy
11706 views • 17.07.23

เมื่อพูดถึงการปฏิรูปการศึกษาไทย หลายๆ คนอาจนึกถึงเรื่องของเทคโนโลยี เรื่องของเนื้อหา วิชา หรือวิธีการประเมินแบบใหม่ๆ ของคุณครู แต่นอกเหนือจากทิศทางการพัฒนาเหล่านี้ อีกหนึ่งทิศทางใหม่ล่าสุดที่มีความสำคัญและได้รับการนำเสนอในงาน TEP FORUM 2022 ข ...

ทำความรู้จัก 'โรงเรียนพลังบวก' หนึ่งก้าวใหม่ของการศึกษาไทยในอนาคต
ห้องเรียน Active Learning สนุกได้ด้วยการเสริม Logical Thinking

ห้องเรียน Active Learning สนุกได้ด้วยการเสริม Logical Thinking

Starfish Academy
Starfish Academy
1726 views • 17.07.23

การสร้างห้องเรียน Active Learning นอกเหนือจากองค์ประกอบด้านประสิทธิภาพหรือคุณภาพของเนื้อหาแล้ว อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือด้านความสนุกสนาน การเติมเต็มด้านความน่าสนใจของการเรียนนั่นเองค่ะ เด็กๆ คงจะอยากเรียนรู้หรือลงมือทำในสิ่งๆ ...

ห้องเรียน Active Learning สนุกได้ด้วยการเสริม Logical Thinking
แบ่งปันไอเดีย สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA คลิปแรงบันดาลใจช่วยให้เห็นระดับมาตรฐานวิทยฐานะของครูได้อย่างไร

แบ่งปันไอเดีย สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA คลิปแรงบันดาลใจช่วยให้เห็นระดับมาตรฐานวิทยฐานะของครูได้อย่างไร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
635 views • 03.07.23

จากเกณฑ์การประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ หรือ วPA ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูที่สูงขึ้นตามระดับวิทยฐานะที่คาดหวังแล้ว ยังต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพด้วยนั้น จึงได้มีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน ...

แบ่งปันไอเดีย สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA คลิปแรงบันดาลใจช่วยให้เห็นระดับมาตรฐานวิทยฐานะของครูได้อย่างไร
KRU สอน COOL “สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ” เทคโนโลยีช่วยสอนในห้องเรียน

KRU สอน COOL “สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ” เทคโนโลยีช่วยสอนในห้องเรียน

ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป
ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป
1211 views • 14.08.23

เทคโนโลยี ( Technology) หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆเทคโนโลยี เป็นการประยุกต์ นำเอาความรู้ทางวิทยา ...

KRU สอน COOL “สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ” เทคโนโลยีช่วยสอนในห้องเรียน
ครูคลับ (Kru Club) FA กับระบบนิเวศการเรียนรู้ในชั้นเรียน

ครูคลับ (Kru Club) FA กับระบบนิเวศการเรียนรู้ในชั้นเรียน

ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป
ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป
903 views • 14.08.23

เมื่อการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง ลักษณะของผู้เรียนมีความอิสระในการเรียนรู้มากขึ้นการจัดการเรียนรู้จำเป็นต้องมีการปรับรูปแบบให้แตกต่างไปจากเดิม โดยมุ่งเน้นความสำคัญในเรื่องของทักษะของผู้เรียน บทบาทและลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เด็กมีการเรียนรู้ที่ ...

ครูคลับ (Kru Club) FA กับระบบนิเวศการเรียนรู้ในชั้นเรียน
วัยรุ่นเติบโตและเรียนรู้ผ่านความผิดพลาด

วัยรุ่นเติบโตและเรียนรู้ผ่านความผิดพลาด

Starfish Academy
Starfish Academy
1782 views • 08.08.23

ทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผน เกรดต้องเป๊ะ คณะที่เล็งมานานฉันต้องได้ เพราะเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี แต่พอทุกอย่าง ไม่เหมือนที่คิด ทำไมรู้สึกเศร้า เสียใจได้ขนาดนี้และเผลอโทษตัวเองอีก พี่ ๆ จะบอกแบบนี้ ทุกสถานการณ์จะมีสิ่งที่เราคุมได้ และคุมไม่ได้ อย่าโทษตัวเอ ...

วัยรุ่นเติบโตและเรียนรู้ผ่านความผิดพลาด