Hashtag Teacher

470 results for "Teacher"

ทักษะอาชีพที่ต้องมีในการทำงาน จัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ก็สำคัญ

ทักษะอาชีพที่ต้องมีในการทำงาน จัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ก็สำคัญ

Starfish Academy
Starfish Academy
8258 views • 18.06.23

การเรียนรู้ ทักษะอาชีพใหม่ ๆ เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ ในการทำงานทุกสาขาอาชีพ ไม่เพียงต้องฝึกทำความเข้าใจเหตุการณ์จากหลายแง่มุม ยังต้องคิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้มากที่สุดด้วย ซึ่งส่งผลต่อร่างกายและจิตใจทำให้เกิดความเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัว คนทำงานจึงต้ ...

ทักษะอาชีพที่ต้องมีในการทำงาน จัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ก็สำคัญ
ครูคลับ (Kru Club) – Unplugged Coding Ep.2

ครูคลับ (Kru Club) – Unplugged Coding Ep.2

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
826 views • 23.06.23

Unplugged Coding เป็นแนวคิดการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของวิทยาการคำนวณ โดยที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ เพียงแต่ใช้หลักการการทำงานของคอมพิวเตอร์มาจัดเป็นกิจกรรมภายนอกให้นักเรียนได้เรียนรู้ ตลอดจนสามารถนำไอเดีย Unplug ...

ครูคลับ (Kru Club) – Unplugged Coding Ep.2
TOOLS AND RESOURCES FOR YOUR CLASSROOM

TOOLS AND RESOURCES FOR YOUR CLASSROOM

Starfish Academy
Starfish Academy
777 views • 07.06.23

Global Citizen หรือ พลเมืองโลก มีความหมายที่แตกต่างกันตามสถานการณ์ วัฒนธรรม ความเชื่อไปจนถึงการเป็นอยู่ทางสังคมซึ่งทุกคนล้วนเป็นพลเมืองโลก ดังนั้นการเรียนรู้ที่จะเป็นพลเมืองโลกที่ดีจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากปัจจุบันมีเยาวชนอายุ 10-24 ปี จำนวนกว่ ...

TOOLS AND RESOURCES FOR YOUR CLASSROOM
STARFISH LABZ PLUS สอนสนุกถูกใจผู้เรียนด้วย CREATIVE CLASSROOM ห้องเรียนสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม

STARFISH LABZ PLUS สอนสนุกถูกใจผู้เรียนด้วย CREATIVE CLASSROOM ห้องเรียนสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม

Starfish Academy
Starfish Academy
777 views • 12.06.23

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ คือการสร้างองค์ประกอบ ขั้นตอน รายละเอียดการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น “การจัดห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียน” จะสามารถพัฒนาค ...

STARFISH LABZ PLUS สอนสนุกถูกใจผู้เรียนด้วย CREATIVE CLASSROOM ห้องเรียนสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม
เลือกใช้เทคโนโลยีการศึกษาเฉพาะทางสำหรับครูสายวิทย์ โปรแกรมคณิตแบบไหนสอนเด็กอย่างได้ผล

เลือกใช้เทคโนโลยีการศึกษาเฉพาะทางสำหรับครูสายวิทย์ โปรแกรมคณิตแบบไหนสอนเด็กอย่างได้ผล

Starfish Academy
Starfish Academy
7042 views • 12.06.23

วิชาคณิตศาสตร์ เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ท้าทายความสามารถทั้งผู้เรียนและผู้สอน ครูผู้สอนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา นอกจากการสอนและอธิบายตามปกติแล้ว ปัจจุบันยังมีการนำ เทคโนโลยีการศึกษา มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญช่ ...

เลือกใช้เทคโนโลยีการศึกษาเฉพาะทางสำหรับครูสายวิทย์ โปรแกรมคณิตแบบไหนสอนเด็กอย่างได้ผล
ปรับโฉมใหม่ Canva AI ช่วยสร้างสื่อ

ปรับโฉมใหม่ Canva AI ช่วยสร้างสื่อ

นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
3296 views • 14.08.23

Canva ถือได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มการออกแบบที่สามารถสร้างสื่อนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ Canva ได้มีการพัฒนาฟีเจอร์ในการสร้างสื่อการสอน ใบงาน ใบกิจกรรม แบบวัด แอนิเมชั่น สื่อประชาสัมพันธ์ โมเดล และนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI ที่เรียนรู้เนื้อห ...

ปรับโฉมใหม่ Canva AI ช่วยสร้างสื่อ
Active Learning กับแนวคิดการเรียนยุคใหม่ที่ทักษะสำคัญกว่าความรู้

Active Learning กับแนวคิดการเรียนยุคใหม่ที่ทักษะสำคัญกว่าความรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
2838 views • 12.06.23

การเรียนรู้สำหรับเด็กมีการพัฒนามาตามแต่ละยุคสมัย ด้วยเหตุผลหลักคือโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเรียนการสอนในยุคพ่อแม่เราอาจไม่เหมาะกับยุคของเรา และแน่นอนการเรียนการสอนในยุคของเราก็ไม่เหมาะสำหรับยุคของลูกเราเช่นกัน หลักสูตรการเรี ...

Active Learning กับแนวคิดการเรียนยุคใหม่ที่ทักษะสำคัญกว่าความรู้
ทักษะการเห็นใจผู้อื่นช่วยให้ชีวิตราบรื่นทำอะไรก็สนุกขึ้น

ทักษะการเห็นใจผู้อื่นช่วยให้ชีวิตราบรื่นทำอะไรก็สนุกขึ้น

Starfish Academy
Starfish Academy
6054 views • 08.06.23

หนึ่งในสกิลที่สำคัญทั้งตอนทำงาน และชีวิตประจำวัน ทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Empathy Skill) เวลามีคนพร้อมรับฟัง เพ่งความสนใจมาที่เราไม่พูดขัดน้อง ๆ รู้สึกดีกับคนนี้ใช่ไหม ? นั่นเป็นเพราะเขาพยายามจินตนาการ และสัมผัสถึงสถานการณ์ของเราค่ะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ ...

ทักษะการเห็นใจผู้อื่นช่วยให้ชีวิตราบรื่นทำอะไรก็สนุกขึ้น
STARFISH LABZ PLUS สร้างห้องเรียนเสมือนจริงแบบ INTERACTIVE 3D ด้วย AR สื่อนวัตกรรมการสอนล้ำยุค

STARFISH LABZ PLUS สร้างห้องเรียนเสมือนจริงแบบ INTERACTIVE 3D ด้วย AR สื่อนวัตกรรมการสอนล้ำยุค

Starfish Academy
Starfish Academy
762 views • 29.05.23

AR หรือชื่อเต็มคือ Augmented Reality เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้าเป็นโลกเสมือน (Virtual) ซึ่งจะทำให้ภาพที่เห็นในจอภาพกลายเป็นวัตถุ 3 มิติ ลอยอยู่บนพื้นผิวจริงและกำลังพลิกโฉมหน้าให้สื่อการเรียนการสอนไปสู่ความตื่นเ ...

STARFISH LABZ PLUS สร้างห้องเรียนเสมือนจริงแบบ INTERACTIVE 3D ด้วย AR สื่อนวัตกรรมการสอนล้ำยุค
ครูคลับ (Kru Club) กลยุทธ์การใช้ Padlet ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม EP.2

ครูคลับ (Kru Club) กลยุทธ์การใช้ Padlet ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม EP.2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว
1059 views • 19.07.23

กลยุทธ์การใช้ Padlet “ขั้นสูง” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือในปัจจุบัน Cooperative Learning หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและ ...

ครูคลับ (Kru Club) กลยุทธ์การใช้ Padlet ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม EP.2
ทักษะการพัฒนาตนเองสำหรับคุณครู Adatability ปรับตัวอย่างไร เมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึง

ทักษะการพัฒนาตนเองสำหรับคุณครู Adatability ปรับตัวอย่างไร เมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึง

Starfish Academy
Starfish Academy
801 views • 23.05.23

นอกเหนือจากทักษะความรู้ อีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับคุณครูผู้สอนโดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน ก็คือทักษะและความสามารถของคุณครูในการพัฒนาตนเอง การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆทั้งเชิงเทคนิค (hard skills) และเชิงสังคม อารมณ์ (soft skills) ที่นอกเหนือจากจะช่วย ...

ทักษะการพัฒนาตนเองสำหรับคุณครู Adatability ปรับตัวอย่างไร เมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึง
มิกซ์อย่างไรให้เวิร์คเทคโนโลยีการศึกษากับการประยุกต์ใช้สื่อแบบ Blended learning

มิกซ์อย่างไรให้เวิร์คเทคโนโลยีการศึกษากับการประยุกต์ใช้สื่อแบบ Blended learning

Starfish Academy
Starfish Academy
987 views • 29.05.23

ภาคการศึกษาได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสจนต้องมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนใหม่ตามวิถี New Normal ในสถานการณ์เช่นนี้ เทคโนโลยีการศึกษา มีบทบาทอย่างมาก และแม้ว่าขณะนี้วิกฤตจะคลี่คลาย แต่การเรียนการสอนแบบใหม่ยังคงพัฒนาต่อโดยได้มีการประยุ ...

มิกซ์อย่างไรให้เวิร์คเทคโนโลยีการศึกษากับการประยุกต์ใช้สื่อแบบ Blended learning
รับมือเด็ก gen ใหม่ปรับรูปแบบการบริหารสถานศึกษา

รับมือเด็ก gen ใหม่ปรับรูปแบบการบริหารสถานศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy
624 views • 29.05.23

เด็กยุคใหม่จะเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบ ไม่ชอบถูกบังคับให้เรียน ไม่ยอมรับในกฎเกณฑ์ที่ไม่มีเหตุผลพอหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องการเรียน ผู้ปกครองของเด็ก gen ใหม่มีแนวโน้มที่หันไปเลือกสถานศึกษาที่เป็นทางเลือกใหม่ ๆ ที่ออกแบบการเรียนยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง มีความ ...

รับมือเด็ก gen ใหม่ปรับรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
การเสวนา “การจัดการศึกษาสำหรับโลกยุคใหม่”

การเสวนา “การจัดการศึกษาสำหรับโลกยุคใหม่”

Starfish Academy
Starfish Academy
5972 views • 29.05.23

ความท้าทายในการขับเคลื่อนการศึกษาสำหรับโลกยุคใหม่คืออะไร แนวคิดการความท้าทายในการศึกษาในยุคใหม่ เป็นแนวคิดในการให้โอกาสทางการศึกษา ให้ความเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยการส่งเสริมให้มีการเข้าถึงการศึกษา ให้ผู้เรียนได้เรียนอ ...

การเสวนา “การจัดการศึกษาสำหรับโลกยุคใหม่”
โรงเรียนเอกชนกับการบริหารการศึกษาสำหรับโลกยุคใหม่

โรงเรียนเอกชนกับการบริหารการศึกษาสำหรับโลกยุคใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
6227 views • 19.05.23

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบัน โดยมีเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางทำให้เกิดการพัฒนาสู่ความเป็นสังคมแห่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในยุคสมัยใหม่จำเป็นต้องปรับตัวให้พร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ ...

โรงเรียนเอกชนกับการบริหารการศึกษาสำหรับโลกยุคใหม่
ห้องเรียน Active Learning มีหน้าตาอย่างไร ชวนดูบรรยากาศของห้องเรียน Active Learning

ห้องเรียน Active Learning มีหน้าตาอย่างไร ชวนดูบรรยากาศของห้องเรียน Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
2555 views • 16.05.23

ในบทความที่แล้วเราได้เรียนรู้กันไปแล้วถึงความหมายและแนวคิดของ Active Learning หรือการเรียนรู้เชิงรุก เชิงปฏิบัติ รวมถึงเทคนิคเบื้องต้น ที่คุณครูสามารถนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้ในห้องเรียน Active Learning ของตัวเองกันได้ แต่แม้จะรู้ความหมาย รวมถึ ...

ห้องเรียน Active Learning มีหน้าตาอย่างไร ชวนดูบรรยากาศของห้องเรียน Active Learning
ทริกเด็ดรับเปิดเทอมเรียนเล่นสนุกเวอร์ วัยรุ่นแฮปปี้

ทริกเด็ดรับเปิดเทอมเรียนเล่นสนุกเวอร์ วัยรุ่นแฮปปี้

Starfish Academy
Starfish Academy
6964 views • 15.05.23

น้อง ๆ คงพักผ่อนกันจนอิ่ม ชาร์จพลังเต็มที่เกือบ 3 เดือน รู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหมตอนนี้ถึงเวลา เตรียมกลับไปเรียนต่อแล้ว พี่เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนคงยังงงอยู่ ไม่รู้จะเริ่มทำอะไรก่อน ทั้งการเลื่อนขึ้นชั้นใหม่ วิชาที่เพิ่มเข้ามา ทั้งตื่นเต้น ทั้งกลัว ไม่รู้จะจัดการยังไงดี พี่ ๆ ...

ทริกเด็ดรับเปิดเทอมเรียนเล่นสนุกเวอร์ วัยรุ่นแฮปปี้
การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์โดย Thinglink

การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์โดย Thinglink

Starfish Academy
Starfish Academy
1298 views • 22.05.23

ปัจจุบัน การพัฒนาตนเอง โดยการการพัฒนาทักษะทางต่างๆ ทั้ง Hard skill และ Soft skill ได้อย่างง่ายดายโดยการอยู่ที่บ้าน เช่น การเรียนเพิ่มเติมจากสิ่งที่ไม่เข้าใจในห้องเรียน หรือการที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆสามารถฝึกฝนและค้นหาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ที่มี ...

การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์โดย Thinglink
พัฒนาการศึกษาที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ ด้วยนวัตกรรมจาก Starfish Education โดยโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี

พัฒนาการศึกษาที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ ด้วยนวัตกรรมจาก Starfish Education โดยโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี

Starfish Academy
Starfish Academy
835 views • 15.05.23

Starfish Education มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ผ่านการนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา ได้แก่ Starfish Labz แพลตฟอร์มแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับบุคลากรครูนักเรียน และผู้ปกครอง, Starfish Class แอปพลิเคชั่นการประเมินผลสม ...

พัฒนาการศึกษาที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ ด้วยนวัตกรรมจาก Starfish Education โดยโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี
เจาะลึกการศึกษาไทยในอนาคต ทำความรู้จัก Nano Learning เทรนด์การศึกษายุคใหม่ของศตวรรษ

เจาะลึกการศึกษาไทยในอนาคต ทำความรู้จัก Nano Learning เทรนด์การศึกษายุคใหม่ของศตวรรษ

Starfish Academy
Starfish Academy
1059 views • 15.05.23

เมื่อพูดถึงการพัฒนาการศึกษาของประเทศหนึ่งๆ นอกเหนือจากการพิจารณาปัจจัยหรือปัญหาต่างๆ ภายในประเทศแล้ว แน่นอนว่าอีกหนึ่งจุดที่สำคัญและมีประโยชน์ไม่แพ้กันก็คือศึกษาพิจารณาเทรนด์การศึกษาจากที่ต่างๆ โดยเฉพาะในระดับโลกหรือในระดับนานาชาติที่เราสามาร ...

เจาะลึกการศึกษาไทยในอนาคต ทำความรู้จัก Nano Learning เทรนด์การศึกษายุคใหม่ของศตวรรษ