Hashtag Teacher

470 results for "Teacher"

การใช้ AI Chatbot เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

การใช้ AI Chatbot เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

Starfish Academy
Starfish Academy
898 views • 17.07.23

ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามามีบทบาทในการศึกษามากขึ้น การประยุกต์ใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมต่างๆ ในการยกระดับการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนื้อหาการเรียนการสอน การออกแบบกิจกรรมในชั้นเรียน รวมไปถึงการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยรู ...

การใช้ AI Chatbot เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA เส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ วPA

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA เส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ วPA

Starfish Academy
Starfish Academy
1304 views • 10.07.23

จากแนวทางในการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วPA ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูให้มีศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นตามระดับวิทยฐานะที่คาดหวัง ตลอดจนพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น การพัฒนาจึงนับได้ว่าเป็นกระบวนการที่สำคั ...

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA เส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ วPA
Kru สอน Cool สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA

Kru สอน Cool สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
880 views • 14.07.23

การวัดและประเมินผล เป็นกระบวนการสำคัญที่มีส่วนเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ช่วยให้ครูได้ข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนอย่างแท้จริง ฉะนั้น การจัด ...

Kru สอน Cool สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA
วัยรุ่นรู้ทันสุขภาพใจ ฮีลตัวเองได้ ในวันที่หมดแรง

วัยรุ่นรู้ทันสุขภาพใจ ฮีลตัวเองได้ ในวันที่หมดแรง

Starfish Academy
Starfish Academy
656 views • 17.07.23

เป็นวัยรุ่นบางทีก็สับสน ไม่รู้เครียดอะไร เหนื่อยไปหมด ทั้งการเปลี่ยนแปลงและช่วงต่อระหว่างวัย กังวลทุกเรื่อง แต่ความรู้สึกพวกนี้ ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร เราสามารถรู้สึกได้ ไม่จำเป็นต้องโทษตัวเอง เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นแบบนี้ ต้องหาวิธีคลายเครียดพร้อมเรียนรู้มันไปนะ ...

วัยรุ่นรู้ทันสุขภาพใจ ฮีลตัวเองได้ ในวันที่หมดแรง
“สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไร? ให้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

“สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไร? ให้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
1396 views • 08.08.23

ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทยมากขึ้น สภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนปรากฏว่า นักเรียนขาดทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน “ทักษะการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ” ของนักเรียนไทยจะต้องมีการแก้ไขอ ...

“สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไร? ให้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning
ทำความรู้จัก 'โรงเรียนพลังบวก' หนึ่งก้าวใหม่ของการศึกษาไทยในอนาคต

ทำความรู้จัก 'โรงเรียนพลังบวก' หนึ่งก้าวใหม่ของการศึกษาไทยในอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy
5360 views • 17.07.23

เมื่อพูดถึงการปฏิรูปการศึกษาไทย หลายๆ คนอาจนึกถึงเรื่องของเทคโนโลยี เรื่องของเนื้อหา วิชา หรือวิธีการประเมินแบบใหม่ๆ ของคุณครู แต่นอกเหนือจากทิศทางการพัฒนาเหล่านี้ อีกหนึ่งทิศทางใหม่ล่าสุดที่มีความสำคัญและได้รับการนำเสนอในงาน TEP FORUM 2022 ข ...

ทำความรู้จัก 'โรงเรียนพลังบวก' หนึ่งก้าวใหม่ของการศึกษาไทยในอนาคต
ห้องเรียน Active Learning สนุกได้ด้วยการเสริม Logical Thinking

ห้องเรียน Active Learning สนุกได้ด้วยการเสริม Logical Thinking

Starfish Academy
Starfish Academy
1555 views • 17.07.23

การสร้างห้องเรียน Active Learning นอกเหนือจากองค์ประกอบด้านประสิทธิภาพหรือคุณภาพของเนื้อหาแล้ว อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือด้านความสนุกสนาน การเติมเต็มด้านความน่าสนใจของการเรียนนั่นเองค่ะ เด็กๆ คงจะอยากเรียนรู้หรือลงมือทำในสิ่งๆ ...

ห้องเรียน Active Learning สนุกได้ด้วยการเสริม Logical Thinking
แบ่งปันไอเดีย สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA คลิปแรงบันดาลใจช่วยให้เห็นระดับมาตรฐานวิทยฐานะของครูได้อย่างไร

แบ่งปันไอเดีย สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA คลิปแรงบันดาลใจช่วยให้เห็นระดับมาตรฐานวิทยฐานะของครูได้อย่างไร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
461 views • 03.07.23

จากเกณฑ์การประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ หรือ วPA ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูที่สูงขึ้นตามระดับวิทยฐานะที่คาดหวังแล้ว ยังต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพด้วยนั้น จึงได้มีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน ...

แบ่งปันไอเดีย สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA คลิปแรงบันดาลใจช่วยให้เห็นระดับมาตรฐานวิทยฐานะของครูได้อย่างไร
KRU สอน COOL “สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ” เทคโนโลยีช่วยสอนในห้องเรียน

KRU สอน COOL “สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ” เทคโนโลยีช่วยสอนในห้องเรียน

ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป
ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป
1086 views • 14.08.23

เทคโนโลยี ( Technology) หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆเทคโนโลยี เป็นการประยุกต์ นำเอาความรู้ทางวิทยา ...

KRU สอน COOL “สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ” เทคโนโลยีช่วยสอนในห้องเรียน
ครูคลับ (Kru Club) FA กับระบบนิเวศการเรียนรู้ในชั้นเรียน

ครูคลับ (Kru Club) FA กับระบบนิเวศการเรียนรู้ในชั้นเรียน

ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป
ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป
700 views • 14.08.23

เมื่อการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง ลักษณะของผู้เรียนมีความอิสระในการเรียนรู้มากขึ้นการจัดการเรียนรู้จำเป็นต้องมีการปรับรูปแบบให้แตกต่างไปจากเดิม โดยมุ่งเน้นความสำคัญในเรื่องของทักษะของผู้เรียน บทบาทและลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เด็กมีการเรียนรู้ที่ ...

ครูคลับ (Kru Club) FA กับระบบนิเวศการเรียนรู้ในชั้นเรียน
วัยรุ่นเติบโตและเรียนรู้ผ่านความผิดพลาด

วัยรุ่นเติบโตและเรียนรู้ผ่านความผิดพลาด

Starfish Academy
Starfish Academy
1431 views • 08.08.23

ทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผน เกรดต้องเป๊ะ คณะที่เล็งมานานฉันต้องได้ เพราะเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี แต่พอทุกอย่าง ไม่เหมือนที่คิด ทำไมรู้สึกเศร้า เสียใจได้ขนาดนี้และเผลอโทษตัวเองอีก พี่ ๆ จะบอกแบบนี้ ทุกสถานการณ์จะมีสิ่งที่เราคุมได้ และคุมไม่ได้ อย่าโทษตัวเอ ...

วัยรุ่นเติบโตและเรียนรู้ผ่านความผิดพลาด
ภาวะความรู้ถดถอย โจทย์ใหญ่ของ ผอ. เริ่มแก้ได้ต้องเข้าใจก่อน

ภาวะความรู้ถดถอย โจทย์ใหญ่ของ ผอ. เริ่มแก้ได้ต้องเข้าใจก่อน

Starfish Academy
Starfish Academy
5773 views • 08.08.23

อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ ที่ผู้อำนวยการกำลังเผชิญ ภาวะการเรียนรู้ถดถอยของนักเรียน ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะการเขียนและการพูด เนื่องจากเรียนออนไลน์ ไม่ได้เจอสังคมภายนอกมากนัก นอกจากนี้ ทักษะการคำนวณ สังคมศาสตร์และวิทยาศา ...

ภาวะความรู้ถดถอย โจทย์ใหญ่ของ ผอ. เริ่มแก้ได้ต้องเข้าใจก่อน
ครูคลับ (Kru Club) พื้นฐาน Excel กับการใช้งานจริง

ครูคลับ (Kru Club) พื้นฐาน Excel กับการใช้งานจริง

Starfish Academy
Starfish Academy
802 views • 26.06.23

สำหรับการดำเนินงานในยุคปัจจุบัน ชุดโปรแกรมสำนักงานได้เข้ามามีบทบาทสำคัญที่ไม่เพียงแต่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน แต่ยังเป็นเครื่องมือหรือโปรแกรมสำหรับการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลในด้านต่าง ๆ โดยในแต่ละโปรแกรมได้มีรายละเอียดและฟังก์ชั่นที่รองรับก ...

ครูคลับ (Kru Club) พื้นฐาน Excel กับการใช้งานจริง
ทำความรู้จัก 'Brain-Based Learning' หนึ่งก้าวใหม่ของการศึกษาไทยในอนาคต

ทำความรู้จัก 'Brain-Based Learning' หนึ่งก้าวใหม่ของการศึกษาไทยในอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy
1164 views • 03.07.23

การพูดคุยเรื่องการพัฒนาการศึกษาไทยในอนาคตในบ้านเรา ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบัน มีความหวังและทิศทางดีขึ้นมากเรื่อยๆ หลากหลายภาคส่วน รวมทั้งโรงเรียน สถาบัน และคุณครูเองเริ่มมองเห็นถึงแนวทางและวิธีการสอนใหม่ ๆ ที่จะช่วยไม่เพียงเด็กๆ แต่ยังรวมถึงคุณค ...

ทำความรู้จัก 'Brain-Based Learning' หนึ่งก้าวใหม่ของการศึกษาไทยในอนาคต
โรงเรียนยุคใหม่ เติบโตก้าวไกล เพราะใส่ใจสุขภาพจิต

โรงเรียนยุคใหม่ เติบโตก้าวไกล เพราะใส่ใจสุขภาพจิต

Starfish Academy
Starfish Academy
736 views • 26.06.23

หลังจากสถานการณ์โควิดผ่านไป แต่สิ่งที่ผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน ต้องเจอคือ ปัญหาสุขภาพจิต ทั้งความเครียด ความกดดัน และกังวลกับอนาคต ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นอีก ที่น่ากังวลไปกว่านั้น พวกเขาไม่รู้วิธีการจัดการ ซึ่งถ้าหากปล่อยไว้ จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ...

โรงเรียนยุคใหม่ เติบโตก้าวไกล เพราะใส่ใจสุขภาพจิต
Starfish Class เครื่องมือช่วยครูบันทึกหลักฐานการเรียนรู้

Starfish Class เครื่องมือช่วยครูบันทึกหลักฐานการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
892 views • 26.06.23

“การบันทึกหลักฐานการเรียนรู้” (Evidence) คือ การบันทึกเพื่อแสดงให้เห็นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนรู้ทั้งในส่วนขององค์ความรู้ และการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งคำว่า “หลักฐานการเรียนรู้” สามารถหมายถึง ภ ...

Starfish Class เครื่องมือช่วยครูบันทึกหลักฐานการเรียนรู้
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์ วPA

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์ วPA

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1508 views • 26.06.23

จากการกำหนดมาตรฐานวิทยฐานะของครู (วPA) ที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานของครูเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้น การใช้ปัญหาที่พบในห้องเรียนนำมาเขียนเป็นประเด็นท้าทายที่เชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอน ย่อมก่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่า ...

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์ วPA
ครูคลับ (Kru Club) เทคนิคการสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

ครูคลับ (Kru Club) เทคนิคการสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy
985 views • 25.06.23

สื่อที่ดีย่อมส่งผลต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กการสร้างสื่อให้มีความเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กโดยฉพาะเด็กปฐมวัย เพราะการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยนี้จำเป็นต้องได้รับการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ ...

ครูคลับ (Kru Club) เทคนิคการสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย
ไอเดียหารายได้จาก CHAT GPT

ไอเดียหารายได้จาก CHAT GPT

Starfish Academy
Starfish Academy
2440 views • 18.06.23

ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิวัฒนาการเทคโนโลยีทุกวันนี้ล้ำหน้าไปมาก ในบางสายงานสามารถให้หุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์ได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อไม่นานมานี้ นวัตกรรม Chatbot ที่ชื่อว่า Chat GPT ก็สร้างความประหลาดใจให้กับสังคมไม่น้อย ด้วยความแสนรู้ของ Chat GPT ...

ไอเดียหารายได้จาก CHAT GPT
Flipped Classroom ห้องเรียนกลับด้านด้วยเทคโนโลยีการศึกษา

Flipped Classroom ห้องเรียนกลับด้านด้วยเทคโนโลยีการศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy
1555 views • 18.06.23

ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่า เทคโนโลยีได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้มากขนาดไหน และบทเรียนสำคัญที่เราได้รับมากที่สุดจากสถานการณ์นี้ก็คือการเรียนรู้ไม่จำเป็นจะต้องถูกจำกัดอยู่ในห้องเรียนอีกต่อไป ดังนั้น เราจึงได้เห็นว่าธุรกิจการเรียนรู้อ ...

Flipped Classroom ห้องเรียนกลับด้านด้วยเทคโนโลยีการศึกษา