เครื่องมือสร้างข้อสอบง่ายๆ ด้วยโปรแกรม ClassPoint บน PowerPoint

Starfish Academy
Starfish Academy 15642 views • 1 ปีที่แล้ว
เครื่องมือสร้างข้อสอบง่ายๆ ด้วยโปรแกรม ClassPoint บน PowerPoint

คุณครูหลายๆ ท่านอาจกำลังมองหาเครื่องมือที่ใช้งานง่าย สะดวกสบาย และมีครบทุกเครื่องมือ ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ โดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันอื่นร่วมด้วย ซึ่งมีชื่อว่า ClassPoint โดยเครื่องมือนี้คุณครูสามารถทำงานบน Microsoft PowerPoint เพื่อสร้างแบบทดสอบตอบโต้กับนักเรียนได้แบบ Real Time

ClassPoint เป็นเครื่องมือตอบคำถามในชั้นเรียนค่ะ ช่วยให้คุณครูสร้างแบบทดสอบ โต้ตอบกับนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว และนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ได้เลย โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมอื่นให้เสียเวลาเลยค่ะ และสามารถใช้ ClassPoint ร่วมกับ PowerPoint นำเสนอสื่อการเรียนการสอน หรือแบบทดสอบได้เลยค่ะ การใช้งาน ClassPoint คุณครูสามารถคลิกลิงก์นี้เพื่อทำการดาวน์โหลด www.classpoint.io/

คุณครูสามารถสร้างแบบทดสอบได้หลายแบบเลยค่ะ เป็นการสร้างคำถามที่ให้นักเรียนโต้ตอบได้แบบ Real Time โดยมีทั้งหมด 5 แบบค่ะ

1. สร้างแบบทดสอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) ซึ่งเป็นการสร้างคำถามแบบปรนัย และสร้างตัวเลือกคำตอบให้เลือกตอบได้หลายข้อ

2. การสร้างแบบทดสอบแบบกลุ่มคำ (Word Cloud) เป็นการให้นักเรียนตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นแบบยาวๆ

3. แสดงความคิดเห็นแบบตอบสั้น (Short answer) เป็นการแสดงความคิดเห็นแบบสั้นๆ จำกัดความยาว

4. กระดานวาดภาพ (Slide Drawing) นักเรียนสามารถตอบคำถาม โดยการแสดงวาดภาพได้

5. อัพโหลดรูปภาพ (Image Upload) นักเรียนสามารถส่งคำตอบ โดยการอัพโหลดรูปภาพได้

ข้อดีของ ClassPoint

คุณครูสามารถใช้โปรแกรม PowerPoint ในการตอบโต้กับนักเรียนจำนวนมาก ได้ในเวลาเดียวกัน โดยมีปุ่มฟังก์ชันการถามตอบต่าง ๆ ในหน้าต่างเดียว โดยไม่จำเป็นต้องอัปโหลดสไลด์ไปยังเว็บไซต์ หรือตั้งคำถามแยกกัน ทุกอย่างเสร็จสิ้นภายใน PowerPoint ตั้งแต่การสร้างแบบทดสอบแบบโต้ตอบไปจนถึงการรวบรวมคำตอบแบบสด และการบันทึกผลลัพธ์ค่ะ

ข้อจำกัดของผู้ใช้งานแบบฟรี ClassPoint

สร้างข้อคำถามใน Class Point ได้เพียง 5 สไลด์ 

จำนวนนักเรียนเข้าตอบได้ 25 คน เท่านั้น

จะเห็นได้ว่า ClassPoint เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณครูทำการสอนง่ายขึ้นบนโปรแกรม PowerPoint เพราะสามารถสร้างแบบทดสอบตอบโต้กับนักเรียนได้ทันที และสามารถบันทึกสไลด์ โดยที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน หรือย้ายไปโปรแกรมอื่นเลย ลองนำไปใช้กันนะคะ

แหล่งอ้างอิง (Sources):

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

เครื่องมือครูในการประเมินผู้เรียนประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Kahoot Plicker , Quizzes , และ Cla ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

หลักสำคัญ ในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู เป็นแนวทางใหม่ของการประเมินวิทยฐานะของครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3561 ผู้เรียน

Related Videos

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
417 views • 2 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
03:33
Starfish Academy

เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม

Starfish Academy
583 views • 2 ปีที่แล้ว
เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
402 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
6137 views • 2 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”