ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth Ep.2

Google for Education Partner
Google for Education Partner 1547 views • 1 ปีที่แล้ว
ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth Ep.2

“การศึกษาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่คุณสามารถใช้เปลี่ยนโลกได้”

เนลสัน แมนเดลา

รู้จักกับ Google Earth Education

Google Earth เป็นเครื่องมือที่พัฒนาโดยบริษัทกูเกิล (Google) ให้บริการดูข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม พร้อมทั้งแผนที่ เส้นทางลงในแผนที่ในรูปแบบ 3 มิติ ทั้งนี้ Google Earth ได้มีส่วนเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง Google Earth Education ที่ผลักดันกระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียน และครูได้ประยุกต์ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา และสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน ชุมชน และโลกที่ใหญ่ขึ้น อีกทั้งยังมีหน่วยการสอน แผนการสอน กิจกรรมในห้องเรียน และกิจกรรมที่บูรณาการการเรียนรู้ ซึ่งเป็นบทเรียนที่ทาง Google สร้างขึ้นมา รวมไปถึงความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของแรงบันดาลใจ การสำรวจ การเล่าเรื่อง และไทม์แลปส์อีกด้วย

ความแตกต่างระหว่าง Google Earth, Google Map และ Google My Map 

Google Earth, Google Map และ Google My Map เป็นแอพพลิเคชันที่แยกกันโดยสิ้นเชิง ถึงแม้ว่าจะมีรูปแบบการทำงานที่คล้ายกันในการแสดงผลแบบ Map หรือบอกตำแหน่งที่ตั้ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของผู้ใช้

Google Earth เน้นการสำรวจ และเชิงให้ความรู้ โดยจะมีข้อมูลความรู้เพิ่มเติมในสถานที่สำคัญมีการแสดงผลที่ละเอียดในมุมมองแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ (บางส่วน) อีกทั้งยังสามารถดูมุมมองในรูปแบบ Street view และยังสร้างชิ้นงาน (Project) ได้

Google Map เน้นข้อมูลสถานที่เชิงธุรกิจ การให้ดาวรีวิว การแชร์ตำแหน่ง การค้นหาเส้นทาง แสดงผลในมุมมองแบบ 2 มิติ เท่านั้น และสามารถดูมุมมอง Street view ได้ 

Google My Map เป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนก่อนเดินทาง เน้นสร้าง Layer ข้อมูลสถานที่ ไว้ในแผนที่ภาพเดียว เพื่อสร้างฐานข้อมูลใหม่ เน้นมุมมองสถานที่แบบ 2 มิติ

ทั้งนี้ ด้านการจัดการเรียนการสอนได้มีการนำ Google My Maps มาบูรณาการเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน โดยการนำแผนที่ Google Map ไปใช้ร่วมกับโปรแกรม Canva และโปรแกรม PowerPoint รวมถึงการบูรณาการการเรียนการสอนเชิงพื้นที่ได้ทุกสาระวิชา ตลอดจนเป็นเครื่องมือช่วยปฏิบัติงานของครูในการบันทึกข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยการปักหมุดสถานที่ที่ต้องการ สร้างเส้นทางเชื่อมต่อสถานที่หลาย ๆ แห่งเข้าด้วยกันตามโซนพื้นที่ เพื่อเป็นการจัดการลำดับเส้นทางสำหรับการเดินทาง และยังสามารถใส่ข้อมูล หรือรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นฐานข้อมูลของนักเรียนในแต่ละปีได้อีกด้วย

เห็นได้ว่า Google Earth สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับผู้เรียนในฐานะที่เป็นเครื่องมือทางการศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้ สามารถรับฟังและศึกษาการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com หรือ www.StarfisnLabz.com หัวข้อ “ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth Ep.1

ครูจักรพงศ์ จันทวงศ์ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:00 ชั่วโมง

การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน

AR เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นและยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มาก ...

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นัก ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน
Starfish Future Labz

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
1476 ผู้เรียน

Related Videos

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
390 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

Starfish Academy
15738 views • 2 ปีที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
394 views • 2 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
5771 views • 2 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”